Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
FOTOGALÉRIA 2007 - 2009
Farnosť

Jasličková pobožnosť 2009
..:pozrieť:..

Celoprešovská mládežnícka sv. omša - december 2009
..:pozrieť:..

Duchovná obnova birmovancov v KPC - november 2009
..:pozrieť:..

Slávnosť Všetkých Svätých a Dušičky 2009
..:pozrieť:..

Odpustová slávnosť sv. Štefana na Hrádku 2009
..:pozrieť:..

Odpustová slávnosť sv. Štefana na Hrádku 2009 - vigília
..:pozrieť:..

Duchovná obnova pred odpustovou slávnosťou na Hrádku - piatok
..:pozrieť:..

Duchovná obnova pred odpustovou slávnosťou na Hrádku - štvrtok
..:pozrieť:..

Duchovná obnova pred odpustovou slávnosťou na Hrádku - streda
..:pozrieť:..

Duchovná obnova pred odpustovou slávnosťou na Hrádku - utorok
..:pozrieť:..

Duchovná obnova pred odpustovou slávnosťou na Hrádku - pondelok
..:pozrieť:..

Odpustová slávnosť na Soľnej Bani 2009
..:pozrieť:..

Duchovná obnova a vigília pred odpustovou slávnosťou na Soľnej Bani 2009
..:pozrieť:..

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi  na S. Bani 2009
..:pozrieť:..

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi 2009
..:pozrieť:..

Slávnosť Najsvätejšej Trojice 2009
..:pozrieť:..

Slávnosť zoslania Ducha Svätého 2009
..:pozrieť:..

Požehnanie Komunitno-pastoračného centra Jána Pavla II. na Šváboch
..:pozrieť:..

Vigília sviatku Božieho milosrdenstva 2009
..:pozrieť:..

Eucharistický sprievod na oslavu vzkrieseného Krista 2009
..:pozrieť:..

Vigília Pánovho zmŕtvychbstania 2009
..:pozrieť:..

Požehnanie veľkonočných jedál - Paschy 2009
..:pozrieť:..

Začiatok Deviatnika k Božiemu milosrdenstvu - V. piatok 2009
..:pozrieť:..

Obrady Veľkého piatku - farský kostol 2009
..:pozrieť:..

Krížová cesta na Veľký piatok 2009
..:pozrieť:..

Kvetná nedeľa 2009
..:pozrieť:..

Prežívanie pôstných nedieľ v našej farnosti
..:pozrieť:..