Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Zamyslenie na dnes
Kontaktné informácie
Rímskokatolícky farský úrad
Solivarská 45
080 05 Prešov

051/7700 270
po.solivar@abuke.sk

Číslo účtu:
SK57 0200 0000 0031 2771 4354
Prečítajte si tiež...
Posledné súbory...
Ochrana osobných udajov
Stránka KBS venovanej ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku.
GDPR
HRÁDOK 2010 - program
Kňazi a veriaci farnosti Prešov – Solivar Vás už tradične pozývajú na svoju púť k sv. Štefanovi Uhorskému na Hrádku pri najstaršom kostole na území mesta Prešov.

Počas celej duchovnej obnovy ako aj celej vigílnej slávnosti až do slávnostnej sv. omše je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia. Víkendový program, ako aj slávnostná sv. omša budú na nádvorí pri kostole. V prípade nepriaznivého počasia sa celý program presunie do kostola.

Hrádok 2010Motto:

„Nohami na zemi, srdcom pri Bohu a rukami pri práci.“

Každoročne v takomto letnom období sa solivarská farnosť teší a pripravuje na „našu“ odpustovú slávnosť sv. Štefana Uhorského. Každý deň v týždni od 16. do 22. augusta 2010 sa budeme večerami pri duchovnej obnove pripravovať na samotnú slávnosť, ktorá vyvrcholí v nedeľu 22. augusta. Tohto roku je celá duchovná obnova a príprava zameraná v zmysle motta: „Nohami na zemi, srdcom pri Bohu a rukami pri práci.“ Táto myšlienka vzišla z pohľadu na kľačiaceho kráľa Štefana, ktorý je vyobrazený na oltári na Hrádku. Pri pohľade na Štefanov život sme ho videli v dvoch podobách. A to jednak z pozície kráľa. Toho, ktorý má moc, postavenie, úctu, určitý honor, ale na druhej strane aj s tým súvisiace povinnosti, zodpovednosť, ochranu a starosť o zverený národ. Jeho život bol nielen o kraľovaní ale aj o službe. Preto tohto roku budú duchovnú obnovu pripravovať a sprevádzať jednotlivo stavy, ktoré akýmkoľvek spôsobom slúžia v našej farnosti. Pripomenieme si takto ich význam, úlohu a miesto v našom farskom spoločenstve.

Program duchovnej obnovy začne v pondelok v samotný deň spomienky 16. augusta o 18.00 hod. modlitbou svätého ruženca. Túto modlitbu bude svojim spevom sprevádzať Monika Kandráčová. Pozvanie sláviť s nami slávnostnú sv. omšu prijal náš nový otec arcibiskup Mons. Bernard Bober. Svojim spevom budú liturgiu dopĺňať a sprevádzať naše zbory Trinitas a Laudemus, pretože práve službe spevákov a zborom bude venovaný pondelkový program.

V utorok sa stretneme s redemptoristom o. Michalom Zamkovským, CSsR., ktorý sa s nami v homílii, ako aj po sv. omše bude zamýšľať nad témou „Evanjelium nádeje nemôže sklamať.“ Veľmi zaujímavá a potrebná téma evanjelizácie hlavne dnes. Preto aj utorkový program bude v réžii tých, ktorí majú prvotnú úlohu hlásať slovo a byť svedkami, a to lektorov a animátorov.

V stredu upriamime svoju pozornosť na službu, ktorá je pre väčšinu z nás samozrejmosťou a zrejme si ani neuvedomujeme čo všetko obnáša. Ide o službu našich kostolníkov a všetkých tých, ktorí majú starosť a zodpovednosť za to, aby liturgické priestory a predmety boli náležite a dôstojne pripravené. Pozvanie medzi nás prijal jasovský opát Ambróz Martin Štrbák O. Praem. Ponúkne nám zamyslenie na tému Ako posväcovať svoj čas...

Vo štvrtok program obnovy trocha upravíme, pretože za začne už rannou sv. omšou o 08.30 hod. Po nej bude vystavená Sviatosť Oltárna k adorácii ako na I. piatok, ukončíme ju eucharistickou pobožnosťou s požehnaním o 17.45 hod. A potom už pokračuje program ako tradične modlitbou sv. ruženca a sv. omšou. Túto sv. omšu bude slúžiť náš o. kanonik a celý deň je venovaný službe miništranta a mimoriadneho rozdávateľa Eucharistie, ako tých, ktorí posluhujú pri oltári najbližšie. Naši miništranti si v tento deň zmerajú sily vo futbalovom turnaji s družstvami z ostatných farnosti nášho dekanátu. Držme im palce!

Na piatok je pripravené jedno veľké prekvapenie. Prostredníctvom p. kpl. Lukáša sa podarila jedna úžasná vec. Počas duchovnej obnovy pred odpustovou slávnosťou budeme mať možnosť uctiť si ostatky nášho svätca. Túto relikviu ponesieme spoločne v sprievode z farského kostola na Hrádok o 18.00 hod. Po prenesení ostatkov pokračuje program sv. omšou, ktorú bude spolu s nami slúžiť prof. Peter Zubko. Tento uznávaný historik nám predstaví sv. Štefana bližšie. Nielen ako svätca, ale aj ako kráľa, syna, manžela a otca v rodine a ako človeka svojej doby. Budeme mať možnosť zoznámiť sa s viacerými stránkami osobnosti nášho svätého kráľa. Preto aj piatkový program je venovaný službe, ktorá je isto veľmi zodpovedná, dôležitá a často pomerne nevďačná. Ide o službu vo farskej ekonomickej a pastoračnej rade.

V sobotu už tradične začína naša vigília pred odpustovou slávnosťou. Začne sa o 18.30 hod., kedy pôjdeme od farského kostola modliac sa krížovú cestu na náš Hrádok. Po privítaní pútnikov budeme pokračovať slávnostnými vešperami. Po nich bude nasledovať svätá omša o 20.00 hod. Stalo sa už zvykom, že na túto svätú omšu si pozývame novokňazov. Nebude tomu inak ani tohto roku, pozvanie prijal dp. Dalibor Ondrej, ktorého pôsobiskom sa stal Trebišov. Po svätej omši si naši mladí pripravili program slova a hudby a spolu s modlitbou svätého ruženca nás pripravia na slávenie mládežníckej svätej omše o 22.00 hod., ktorú bude slúžiť náš nový pán kaplán Lukáš Poklemba. Po svätej omši bude vyložená Sviatosť Oltárna najprv k spoločnej adorácii a chvále, potom do ranných hodín k tichej osobnej adorácii. Bolo by vhodné, aby sa adorujúci zapísali do zoznamu v sakristii, najlepšie v pároch alebo menších skupinkách kvôli bezpečnosti, nakoľko ide o nočné hodiny. Naše bdenie so Spasiteľom bude ukončené eucharistickou pobožnosťou s požehnaním v kostole v nedeľu ráno o 08.00 hod.

Nedeľný program začne sv. omšou o 08.30 hod., ktorú už tradične budeme sláviť s našim o. kanonikom. Po nej sa pomodlíme sv. ruženec a pripravíme sa na slávenie slávnostnej sv. omše, na ktorú prijal pozvanie dekan Teologickej fakulty v Košiciach, Mons. Anton Konečný.

Celý víkendový program bude v priaznivom počasí na nádvorí pri kostole. Zároveň je tu dobrá správa pre tých, ktorí majú v sebe túžbu zmieriť s Nebeským Otcom. Môžu tak urobiť v priebehu celého týždňa hodinu pred sv. omšou a taktiež počas celého sobotňajšieho programu, až do slávnostnej nedeľnej sv. omše o 10.30 hod.

Nenechajme si ujsť príležitosť byť najmä v týchto požehnaných dňoch byť viac...Nohami na zemi, srdcom pri Bohu a rukami pri práci a skúsme si zorganizovať čas, aby sme vedeli celé rodiny podľa možností prichádzať na toto milostivé miesto, a aby sme mohli prijať všetky dary a milosti, ktoré má pre nás Boh pripravené.