Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Udalosti
<< september 2020 >>
Po Ut St Št Pia So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Zamyslenie na dnes
Kontaktné informácie
Rímskokatolícky farský úrad
Solivarská 45
080 05 Prešov

051/7700 270
po.solivar@abuke.sk

Číslo účtu:
SK57 0200 0000 0031 2771 4354
Prečítajte si tiež...
Posledné súbory...
Ochrana osobných udajov
Stránka KBS venovanej ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku.
GDPR
RUSKÁ NOVÁ VES
Farnosť

Byť pri tom, keď sa deje niečo významné, to je vzácna skúsenosť. Byť pri tom, keď veriaci postavia kostol, je výsadou len jednej z mnohých generácií. Výnimočnosť takejto udalosti si uvedomovali počas celej výstavby  veriaci našej filiálnej rímskokatolíckej cirkevnej obce patriaci do farnosti Solivar.

Reportáž z konsekrácie si môžete pozrieť v archíve TV LUX (8m 20s).

Od zrodu myšlienky no najmä nástupom otca kanonika ThLic. Jozefa Šechného ako správcu farnosti  Solivar a zužitkovaním jeho skúsenosti s výstavbou sakrálnych stavieb začala táto myšlienka naberať kontúry pre jej realizáciu so stanovením  postupnosti krokov na splnenie legislatívnych podmienok pre tento zámer.

Prvý krok predstavoval v roku 2006 obstaranie  pozemku na výstavbu, ktorý bol obstaraný  formou nájmu s právom stavby od  štátu Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu. Súbežne s týmto krokom  bola rozvinutá odborná diskusia  o rozsahu výstavby s následným  spracovaním podkladov  pre vydanie územného rozhodnutia a vypracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie ako aj samotného rozhodnutia stavebného úradu pre povolenie výstavby. Po náročných jednaniach a peripetiách  spojených s naplnením  legislatívnych podmienok v októbri 2008 bola zahájená samotná výstavba.

Po  necelých štyroch  rokoch modlitieb, usilovnej práce obetavých veriacich, brigád, zbierania finančných prostriedkov a vybavovania množstva potrebných dokumentov  bola výstavba s malými časovými prestávkami zavŕšená  úspešným kolaudačným konaním dňa 19.09.2012 a uvedená do prevádzky síce s malými nedorobkami nebrániacimi prevádzke.

Tento úspešný záver vytvoril priestor na okolnosť, ktorá sa stala skutočnosťou dňa 23.09.2012 kedy svätiteľ Mons. Bernard Bober arcibiskup a metropolita košickej arcidiécezy  slávnostne posvätil novostavbu rímskokatolíckeho kostola a ktorá poskytuje príležitosť  na vyslovenie poďakovania  a zároveň je i darčekom pre domácich staviteľov, priateľov tejto výstavby  z okolia, ako aj ostatných veriacich zúčastnených na výstavbe. Práce ich rúk a um vytvorili útulný, dôstojný a krásny priestor vytvárajúci sakrálnu architektonickú dominantu obce. Posviacku nového kostola sa považuje za veľký deň nielen pre obyvateľov obce, ale aj pre celú Katolícku cirkev, pretože sa tým rozšíria možnosti pre šírenie viery, pre prácu s mládežou a pre prehlbovanie duchovného života veriacich. Pri tejto vzácnej príležitosti boli adresované poďakovania autoritami cirkvi aj samosprávy a zaslané všetkým zúčastneným najúprimnejšie pozdravy a vyjadrené presvedčenie, že tento Boží stánok bude pre všetkých, ktorí v ňom chcú a budú hľadať pokoj na vyznávanie svojej viery, ale aj predkladať prosby o pomoc v rozličných životných situáciách a stane sa prínosom pre budovanie a rast duchovného povedomia.

Duchovný život patrí v demokratickej spoločnosti medzi základné práva občanov, ale súčasne je aj jedným z určujúcich prvkov života spoločnosti. Vyplýva to z vyše tisícročnej tradície kresťanstva u nás, a najmä z podstaty učenia Ježiša Krista, ktorého poslaním je dať životu pravý zmysel. Kresťanské hodnoty, ktoré sú založené predovšetkým na láske k blížnemu a na dodržiavaní kresťanského spôsobu života, spoločnosť výrazne formujú. Na ich základe je možné skvalitniť život celej spoločnosti, vniesť do nej prvky ľudskosti a porozumenia. Preto je vítaná  každá príležitosť na to, aby Cirkev mohla vykonávať svoje poslanie a nový Boží chrám medzi takéto príležitosti rozhodne patrí.  V závere slávnosti  boli vyslovené mnohé  želania, ktoré zároveň aj prosbou sú, aby sa tento nový kostol  stal tým miestom, na ktorom budú  môcť  všetci, ktorý vo svojom vnútri pociťujú potrebu   slobodne vyznávať svoju vieru a kde nájdu mnoho nádeje a duševných síl do ďalších dní. V živote človeka nie je nič dôležitejšie, ako keď má istotu, že sa má kde obrátiť so svojimi starosťami, ale i radosťami. Nech sa teda tento novo vysvätený stánok Boží stane pre nich miestom, kde nájdu porozumenie, budú môcť  načerpať z Božieho pokoja, milosrdenstva  a povzbudení.

- Ing. Ján Seman -