Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Udalosti
<< september 2020 >>
Po Ut St Št Pia So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Zamyslenie na dnes
Kontaktné informácie
Rímskokatolícky farský úrad
Solivarská 45
080 05 Prešov

051/7700 270
po.solivar@abuke.sk

Číslo účtu:
SK57 0200 0000 0031 2771 4354
Prečítajte si tiež...
SÚČASNOSŤ
Farnosť dnes...

z kategórie: Farnosť
Posledné súbory...
Ochrana osobných udajov
Stránka KBS venovanej ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku.
GDPR
Odpustová slávnosť v r. 2013
Hrádok

Hrádok 2013

Od 12. do 18. augusta sme sa stretávali v najstaršom kostole na území mesta Prešov, a to na Hrádku. Aby sme tak dali úctu sv. Štefanovi, ktorému je zasvätený práve tento kostol. Pozvanie tento rok prijali kňazi nášho solivarského dekanátu.

Hrádok 2013

 

Pondelok
12.VIII.2013

Pondelok sme začali o 17.30 modlitbou, ktorú viedol p. kaplán a veriaci z filiálnej obci Teriakovce. Po ňom nasledovala sv. omša, ktorú celebroval spolu s kaplánmi vdp. Juraj Rendeš, farár v Drienove. Vo svojom príhovore sa zameral na motto tohtoročnej púte „Poznal vieru a žil s Cirkvou“. Poukázal na rozmer nášho života, na tých, ktorí patria do Cirkvi, sú, budujú alebo bojujú proti Cirkvi.
Pondelok

Utorok
13.VIII.2013

V utorok sme sa spolu s vdp. Pavlom Štefurikom, farárom z Brestova zamýšľali nad krstom a Eucharistiou. V homílii tiež poukázal, že aj Rok viery a sv. Cyrila a Metoda, ktorý práve prežívame, nás má nasmerovať k uvedomeniu si vlastnej viery. Všetko, či už je to oslava svätých, sviatky, či jubilejné roky majú smerovať k nášmu Bohu, k Ježišovi Kristovi. Modlitbu sv. ruženca sa predmodlievali veriaci z Opálu.
Utorok

Streda
14.VIII.2013

V predvečer sviatku Nanebovzatia Panny Márie slávnostnú sv. omšu celebroval vdp. Juraj Valluš, farár v Obišovciach, ktorý poukázal na život Panny Márie a úctu sv. Štefana k nej. Taktiež, aby sme nezabúdali si „upratať“ vo svojom vlastnom živote a pamätali na každodennú modlitbu. Program sa začal o 17.30 sv. ružencom, ktorý sa predmodlievali veriaci z filiálnej obci Haniska.
Streda

Štvrtok
15.VIII.2013

Na štvrtok nám pripadol prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Pozvanie na tento deň prijal kaplán z farnosti Prešov – Sekčov, dp. Jozef Kuľha. Vo svojom príhovore vyzdvihol a zdôraznil najmä hodnotu ženy a matky v dnešnej spoločnosti. Jej prínos nielen pre konkrétnu rodinu ale prostredníctvom nej aj pre celú spoločnosť. Táto slávnostná svätá omša bola akýmsi otvorením nášho sviatočného „trojdnia“. Modlitbu sv. ruženca pred sv. omšou sme sa spoločne pomodlili s filiálnou obcou Ruská Nová Ves.
Štvrtok

Piatok
16.VIII.2013

Sviatok sv. Štefana pripadol tohto roku na piatok. Program ako po iné roky začal rannou sv. omšou, ktorú slúžil náš domáci pán kaplán Štefan. Celý deň sme mali možnosť adorovať pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Hosťom, ktorý prijal pozvanie a slávil s nami slávnostnú sv. omšu bol Mons. Alojz Frankovský. Vo svojej homílii poukázal na cnosti sv. Štefana, na spôsob akým ich aplikovať aj do nášho každodenného života.
Piatok

Sobota
17.VIII.2013

Sobotný večer sme začali krížovou cestou o 18-tej hodine od farského kostola. Spoločne s našimi kňazmi a skautmi, ktorí viedli krížovú cestu sme sa zamýšľali nad slovami našich dní. Program pokračoval na nádvorí pred kostolom vešperami a modlitbou sv. ruženca, ktorý sa predmodlievali veriaci zo Soľnej Bani. Slávnostnú vigílnu sv. omšu celebroval vdp. Jozef Mihok, farár z Veľkej Lodiny. Vo svojom príhovore poukázal na to, v čom je nám vzorom k úcte a nasledovaniu sv. Štefan.
Ďalej sme pokračovali akadémiou o sv. Cyrilovi a Metodovi, ktorú si pre nás pripravil zbor Muzeanum z Hanušoviec n./T.
Čas pokročil a odbila 22. hodina. Kedy sa nám v prihovoril vdp. Peter Lazor, farár pôsobiaci v Lemešanoch. Bola to mládežnícka sv. omša a tak sa podelil so zážitkami, ktoré prežil v uplynulých svetových dňoch mládeže v Brazílii.
Sobota

Nedeľa
18.VIII.2013

Nedeľa sa niesla v duchu odpustovej slávnosti už začatím nočnej adorácie, ktorá bola ukončená ráno o 8:00. Po nej nasledovala sv. omša, ktorú celebroval otec dekan Jozef Šechný. V príhovore nám priblížil Štefana ako kráľa. Po sv. omši nasledoval program, ktorý pripravili deti z divadelného krúžku Hasiace prístroje. Šlo o pripomenutie si našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, ich život a prínos slovanskému národu. Slávnostnú odpustovú sv. omšu celebroval otec arcibiskup Bernard Bober za hojnej účasti nie len domácich, ale aj farníkov z filiálnych obcí Teriakovce, Ruská Nová Ves, Haniska a Soľná Baňa, ale aj ľudí z blízkeho i ďalekého okolia. Sv. omšou nás sprevádzal zbor Trinitas. Otec arcibiskup vo svojej homílii pripomenul duchovný i príkladný rodinný život sv. Štefana. Povzbudil nás, aby sme v našich rodinách, ktorú tvorí otec, mama a deti, rozvíjali kresťanské a morálne hodnoty. Po sv. omši nasledoval slávnostný eucharistický sprievod do farského kostola spojený s krátkou pobožnosťou a požehnaním.
Po obede o 15:30 sa konala vo farskej sále Štefaniáda, na ktorej sa zúčastnili celé rodiny, za prítomnosti p. kaplána Pavla Fedorka. Boli tam súťaže pre rodičov i pre deti. Súťažiaci boli obohatení nie len o ceny ale aj o pár kíl navyše po záverečnej opekačke. :)
Nedeľa
//fofografie: Zuzana

...

Odpustové slávnosti
2005 * 2006 * 2007 * 2008 * 2009 * 2010 * 2011 * 2012 * 2013 * 2014
2015 * 2016 * 2017 * 2018 * 2019

...