Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Zamyslenie na dnes
Kontaktné informácie
Rímskokatolícky farský úrad
Solivarská 45
080 05 Prešov

051/7700 270
po.solivar@abuke.sk

Číslo účtu:
SK57 0200 0000 0031 2771 4354
Prečítajte si tiež...
Posledné súbory...
Ochrana osobných udajov
Stránka KBS venovanej ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku.
GDPR
Odpustová slávnosť v r. 2015

Hrádok 2015

Pondelok
fotografie
17.30 - Sv. ruženec - veriaci z filiálky Haniska
18.30 - Sv. omša - Františkáni - P. Anton Milan Kračunovský; kňaz, gvardián, správca kostola, člen misijného tímu, magister stálej formácie, definítor
Hrádok 2015

Utorok
fotografie
17.30 - Sv. ruženec - veriaci z filiálky Teriakovce
18.30 - Sv. omša - Dominikáni - fr. Hilár Jozef Štefurik OP
Hrádok 2015

Streda
fotografie
17.30 - Sv. ruženec - veriaci z filiálky Ruská Nová Ves
18.30 - Sv. omša - Augustiniáni - P. Juraj Pigula
Hrádok 2015

Štvrtok
fotografie
17.30 - Sv. ruženec - veriaci z filiálky Soľná Baňa
18.30 - Sv. omša - Saleziáni - don Milan Ficík
Hrádok 2015

Piatok

fotografie
17.30 - Slávnostný sv. ruženec - veriaci z filiálky Opál
18.30 - Sv. omša - Premonštráti - Prelát Ambróz Martin Štrbák O. Praem
Hrádok 2015

Sobota
fotografie
17.30 - Krížová cesta od farského kostola
Privítanie pútnikov (na priestranstve pred kostolom)
18.30 - Pozdravujeme rodiny - akadémia, modlitba
20.00 - Vešpery
20.30 - Slávnostný sv. ruženec (filiálka Šváby)
21.00 - Vigílna sv. omša - dp. Blažej Revický, novokňaz, kaplán PO - Kráľovnej Pokoja
22.00 - Začiatok celonočnej adorácie
Hrádok 2015

Nedeľa
fotografie
8.00 - Ukončenie celonočnej adorácie
8.30 - Farská sv. omša (Mons. ThLic. Jozef Šechný – kanonik, dekan-farár)
Slávnostný sv. ruženec
10.30 - Slávnostná odpustová sv. omša (Mons. prof. ThDr. Gabriel Ragan PhD.)   
Po sv. omši Eucharistický sprievod do farského kostola
Hrádok 2015

...

Odpustové slávnosti
2005 * 2006 * 2007 * 2008 * 2009 * 2010 * 2011 * 2012 * 2013 * 2014
2015 * 2016 * 2017 * 2018 * 2019

...