Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Po prvý raz slávime Biblickú nedeľu ako Druhú adventnú nedeľu
www...
Bratislava 9. decembra (RV) Druhá adventná nedeľa sa od tohto roku slávi s prívlastkom „biblická“. Slávenie Biblickej nedele upriamuje našu pozornosť na dôležitosť Božieho slova v každodennom živote veriacich jednotlivcov ako aj v živote Cirkvi. O zaradení biblickej nedele do adventného kontextu rozhodla Konferencia biskupov Slovenska na návrh Katolíckeho biblického diela na Slovensku v apríli tohto roku.

  • 13 x prečítané
Spovedanie pred Vianočnými sviatkami 2017
Pozvánky
Rozpis spovedania pred vianočnými sviatkami nájdete v informátore a na tomto odkaze.

Povzbudzujeme všetkých ku prijatiu sv. zmierenia a prosíme, aby ste si to naplánovali v dostatočnom predstihu. Posledné dni pre sviatkami nechajte priestor pre tých, ktorí prídu na sviatky zo zahraničia.

Farské oznamy: 11.-17.XII.2017
Oznamy
Od soboty (16.XII.) sa pred každou večernou sv. omšou modlíme predvianočný deviatnik – Hľadanie prístrešia pre svätú rodinu. Deviatnik sa bude začínať 15 minút pred sv. omšou.

  • 140 x prečítané
Liturgický program: 11.-17.XII.2017
Bohoslužby
Sedmorú nemoc duše lieči sedem sviatostí, pretože krst odpúšťa dedičný hriech, pokánie hriech smrteľný, pomazanie nemocných odpúšťa hriech všedný. posvätenie kňazstva lieči nevedomosť, Eucharistia zlobu, birmovanie slabosť a manželstvo lieči žiadostivosť tým, že ju ospravedlňuje a mierni.
(sv. Bonaventúra)

Pozrite si liturgický program na II. týždeň v adventnom období 2017.

Nepoškvrnené Počatie Panny Márie
SláveniaSviatok: 8. december
Liturgické slávenie: slávnosť; prikázaný sviatok

Francisco de Zurbarán (1598-1664): Nepoškvrnené Počatie
Dobre známy príbeh z knihy Genezis (Prvá kniha Mojžišova) nám hovorí o prvom hriechu našich prarodičov Adama a Evy.
  • 5033 x prečítané
Farské oznamy: 4.-10.XII.2017
Oznamy
V nedeľu (10.XII.) pri sv. omši o 11.30 hod. vo farskom kostole bude vysielanie koledníkov „Dobrej noviny“. Sv. omšu bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup. Po sv. omši pripravujeme malé občerstvenie pre deti, ktoré prídu z celej diecézy. Pohostenie chceme zabezpečiť aj s Vašou pomocou. V sobotu večer a v nedeľu dopoludnia bude možné odovzdať vo farskej sále to, čím by ste chceli pohostiť malých koledníkov. V ich mene Vám vopred ďakujeme!

  • 236 x prečítané
Liturgický program: 4.-10.XII.2017
Bohoslužby
Eucharistia je akoby vyvrcholenie duchovného života a cieľ všetkých sviatostí.
(sv. Tomáš Akvinský)
Pozrite si liturgický program na I. týždeň v adventnom období 2017.

Ticho Adventu
Zamyslenia
Advent je obdobím očakávania, obrátenia, nádeje a ticha. Očakávanie, ktoré je spomienkou na prvý príchod Spasiteľa v našom smrteľnom tele: očakávanie – ktoré je modlitbou prípravy na posledný slávny príchod Ježiša Krista, Pána dejín, sveta a Sudcu  všetkých ľudí: - obrátenie,  na ktoré sme v liturgií tohto obdobia často vyzývaní hlasom proroka a predchodcom Spasiteľa Jána Krstiteľa  „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ (Mt 3,12)

  • 2921 x prečítané