Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Stretnutie Spoločenstva na pomoc rozvedeným kresťanom - XI/2017
Pozvánky
Spoločenstvo na pomoc rozvedeným kresťanom oznamuje, že stretnutie sa uskutoční dňa 21. novembra 2017 o 17.00 hod. v Katolíckom kruhu v Prešove.

  • 3 x prečítané
Farské oznamy: 20.-26.XI.2017
Oznamy
V pondelok (20.XI) vás pozývame na oslavu 25. výročia Cirkevnej školy sv. Gorazda v našej farnosti. Program začne o 13.30 hod. sv. omšou, ktorú bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup. Po sv. omši bude v kostole nasledovať pásmo zo života školy.

  • 24 x prečítané
Liturgický program: 20.-26.XI.2017
Bohoslužby
Eucharistia buduje Cirkev a buduje ju ako opravdivé spoločenstvo Božieho ľudu, ako zhromaždenie veriacich, vyznačujúc sa tým istým znakom jednoty, na ktorej mali účasť apoštoli a prví Pánovi učeníci.
(sv. Ján Pavol II.)
Pozrite si liturgický program na XXXIII. týždeň v cezročnom období 2017.

Farské oznamy: 13.-19.XI.2017
Oznamy
V stredu (15.XI.) budú v našej farnosti kňazské rekolekcie. Začnú sv. omšou o 9.00 hod. vo farskom kostole, ktorú bude slúžiť prepošt košickej kapituly Mons. Pavol Dráb.

  • 87 x prečítané
Liturgický program: 13.-19.XI.2017
Bohoslužby
Krst uschopňuje dušu k viere, birmovanie k nádeji, Eucharistia k láske, pokánie k spravodlivosti, pomazanie nemocných k vytrvalosti, ktorá je doplnkom a vrcholom sily, posvätenie kňazstva vedie k opatrnosti a manželstvo k miernosti.
(sv. Bonaventúra)
Pozrite si liturgický program na XXXII. týždeň v cezročnom období 2017.

Týždeň Cikrvi pre mládež 2017
Týždeň Cirkvi pre mládež

Výročie posvätenia Lateránskej baziliky
Slávenia
Lateránsky palác dostal cisár Konštantín ako dar od svojej manželky Fausty a on sám ho daroval pápežovi Milthiadesovl. V ňom sa slávil prvý koncil proti donatistom. Budova sa stala rezidenciou rímskeho biskupa, pápeža. Lateránsky palác po pretvorení na kresťanskú baziliku bol posvätený okolo roku 324. Pôvodný titul baziliky bol Kristus Spasiteľ, ktorému pápež Sergius III. roku 904 pridal ešte dva tituly: svätého Jána Krstiteľa a svätého Jána evanjelistu. Pápeži postupne baziliku opravovali a pápež Inocent X. ju prestaval na barokovú stavbu okolo roku 1650. V pôvodnom štýle ostala iba apsida baziliky.

  • 4898 x prečítané
Farské oznamy: 6.-12.XI.2017
Oznamy
Od 1. do 8. novembra môžeme získať úplne odpustky pre duše v očistci. Podmienky sú návšteva cintorína alebo kostola a modlitba Otče náš a Vyznanie viery za zosnulých a tri obvyklé podmienky, sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitby na úmysel sv. Otca.

  • 170 x prečítané
Užitočné odkazy