Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Farské oznamy: 5.-11.XII.2016
Oznamy
7. decembra pripadá na našu farnosť Deň farskej poklony. Preto po sv. omši o 6.30 hod. do večernej sv. omše o 18.00 hod. vo farskom kostole bude adorácia. Počas dňa sa máme modliť za našich biskupov, diecézu, kňazov, bohoslovcov, za nové kňazské povolania, za všetky farnosti arcidiecézy a všetkých veriacich. Prosím, aby ste sa rozpísali na jednotlivé hodiny adorácie.

  • 24 x prečítané
Liturgický program: 5.-11.XII.2016
Bohoslužby
Eucharistia buduje Cirkev a buduje ju ako opravdivé spoločenstvo Božieho ľudu, ako zhromaždenie veriacich, vyznačujúc sa tým istým znakom jednoty, na ktorej mali účasť apoštoli a prví Pánovi učeníci.
(sv. Ján Pavol II.)
Pozrite si liturgický program na II. týždeň v adventnom období.

Ticho Adventu
Zamyslenia
Advent je obdobím očakávania, obrátenia, nádeje a ticha. Očakávanie, ktoré je spomienkou na prvý príchod Spasiteľa v našom smrteľnom tele: očakávanie – ktoré je modlitbou prípravy na posledný slávny príchod Ježiša Krista, Pána dejín, sveta a Sudcu  všetkých ľudí: - obrátenie,  na ktoré sme v liturgií tohto obdobia často vyzývaní hlasom proroka a predchodcom Spasiteľa Jána Krstiteľa  „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ (Mt 3,12)

  • 2449 x prečítané
Z Listov svätého kňaza Františka Xaverského svätému Ignácovi
Zamyslenia
Navštívili sme dediny novopokrstencov, ktorí pred niekoľkými rokmi prijali kresťanské sviatosti. V tejto časti krajiny nebývajú Portugalci, lebo je veľmi neúrodná a chudobná. Domorodí kresťania nemajú kňazov a nevedia nič, len to, že sú kresťanmi. Niet nikoho, kto by im konal bohoslužby, nikoho, kto by ich naučil Vyznanie viery, Otčenáš a Zdravas’ a prikázania Božieho zákona.

  • 37 x prečítané
Farské oznamy: 28.XI.-4.XII.2016
Oznamy
Srdečne Vás pozývame na II. ročník Vianočnej burzy, ktorá sa uskutoční dňa 3.XII.2016 o 16.00 hod. vo Farskej sále. Môžete sa tešiť na príjemnú vianočnú atmosféru, prekvapenie a výrobky, ktoré si budete môcť zakúpiť a podporiť tak našu činnosť. Tešíme sa na Vás 33. zbor Ordo Salinae Prešov – Solivar.

  • 142 x prečítané
Liturgický program: 28.XI.-4.XII.2016
Bohoslužby
Krst uschopňuje dušu k viere, birmovanie k nádeji, Eucharistia k láske, pokánie k spravodlivosti, pomazanie nemocných k vytrvalosti, ktorá je doplnkom a vrcholom sily, posvätenie kňazstva vedie k opatrnosti a manželstvo k miernosti.
(sv. Bonaventúra)
Pozrite si liturgický program na I. adventný týždeň.