Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Zamyslenie na dnes
Kontaktné informácie
Rímskokatolícky farský úrad
Solivarská 45
080 05 Prešov

051/7700 270
po.solivar@abuke.sk

Číslo účtu:
SK57 0200 0000 0031 2771 4354
Prečítajte si tiež...
Posledné súbory...
Ochrana osobných udajov
Stránka KBS venovanej ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku.
GDPR
Ako sa spovedať
Oznamy

Upozorňujeme, že k sv. spovedi sa treba pripraviť podľa otázok spovedného zrkadla ešte doma. Zachovajme správny postup sv. spovede: 

a) prežehnanie
b) spovedná formula: Spovedám sa Pánu Bohu:..., posledná spoveď bola..., predstavenie sa.

c) vyznanie hriechov: má byť úplné, úprimné a zreteľné. Úplne znamená povedať všetky hriechy, na ktoré sme si spomenuli. Úprimne povedať hriechy tak, ako sa stali: bez ospravedlňovania, vyhovárania alebo zbytočného zaobaľovania. Úprimnosť zaručuje odpustenie, kde niet úprimnosti, tam niet odpustenia. Zreteľná znamená vyjadrovať sa tak, aby kňaz počul a rozumel – zrozumiteľne a vo vyjadrení musí byť jasné o čo ide. V spovedi hovorme iba o sebe a iba to, čo tam patrí. Berme ohľad na tých, čo čakajú v rade. Vyznanie hriechov zakončíme: „Na viac hriechov sa už nepamätám“, aby kňaz vedel, že sme skončili.

d) Potom kňaz dá ponaučenie kajúcnikovi a uloží kajúci skutok (zadosťučinenie)

e) Ľútosť – pri slovách rozhrešenia sa máme prežehnať.

f) Na záver sa nezabudnime - ako nás na to kňaz vyzve - poďakovať sa: „Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky“ a „Bohu vďaka“.

Po samotnej spovedi nás viaže povinnosť vykonať kajúci skutok uložený spovedníkom, ktorý si nemôžeme sami zameniť. Nevykonať uložené pokánie znamená nový ťažký hriech.


Buďme ohľaduplní, trpezliví a dobre pripravení, aby sa kňazi a ostatní čakajúci v rade nemuseli zdržiavať pri sv. spovedi pre našu nedostatočnú prípravu. Majme ale na pamäti, že aj čakanie v rade je znakom pokánia.

Súvisiace novinky