Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Zamyslenie na dnes
Kontaktné informácie
Rímskokatolícky farský úrad
Solivarská 45
080 05 Prešov

051/7700 270
po.solivar@abuke.sk

Číslo účtu:
SK57 0200 0000 0031 2771 4354
Prečítajte si tiež...
Posledné súbory...
Ochrana osobných udajov
Stránka KBS venovanej ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku.
GDPR
Slávnosť Najsvätejšej Trojice
Oficium Najsvätejšej Trojice zostavil začiatkom 10. stor. biskup z Liège Štefan. V polovici 10 stor. sa už zaznamenáva sviatok Najsvätejšej Trojice, a to v pondelok po prvej nedeli po Duchu Svatom. V 12. stor. sa slávil tento sviatok najmä v severnom Francúzsku  a to v prvú nedeľu po Duchu Svätom. Pre celú Cirkev nariadil tento sviatok pápež Ján XXII. v r. 1334. Hlavnou ideou sviatku bola radostná oslava a vyznanie základnej dogmy kresťanského náboženstva.

Tajomstvo Najsvätejšej Trojice iste presahuje naše chápanie a pritom prebýva v nás. Sme Božím chrámom, v ktorom prebýva Otec i Syn i Duch Svätý.

"Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými" (2 Kor 13, 13)

Súvisiace novinky