Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Zamyslenie na dnes
Kontaktné informácie
Rímskokatolícky farský úrad
Solivarská 45
080 05 Prešov

051/7700 270
po.solivar@abuke.sk

Číslo účtu:
SK57 0200 0000 0031 2771 4354
Prečítajte si tiež...
KALENDÁR

z kategórie: Farnosť
Posledné súbory...
Ochrana osobných udajov
Stránka KBS venovanej ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku.
GDPR
K modlitbe volá nás Ježiš spolu so svojou Matkou P. Máriou.
Nám mariánskym ctiteľom (9 osobám solivarskej farnosti) ponúklo sa toto stretnutie s Máriou a Ježišom v celoslovenskom Večeradle Mariánskeho kňazského hnutia. Tento rok sa uskutočnilo v dňoch 28.9.-29.9. v Kysuckom Novom Meste v malebnom prostredí Kysúc, učupenom medzi horami a kopcami Malej Fatry.

Po bezpečnej ceste a 3 hodinovom prechode naším krásnym Slovenskom sme sa ocitli pred kostolom sv. Jakuba staršieho, kde sme už stretávali pútnikov z celého Slovenska. Po vstupe do Božieho chrámu nás upútal biely oltár s obrazom Najsvätejšej Trojice a nad bohostánkom plastika sv. Jakuba staršieho. Kostol žiari belobou stien, mozaikami okien v modernom ponímaní, napr. sv. kríž s tŕňovou korunou, srdce či ľalia a iné. Po stranách kostola vpravo socha sv. Jozefa s Ježiškom a vľavo P. Mária s Ježiškom v naručí a ešte veľa ďalších sôch svätých.

Program Celoslovenského Večeradla viedol o. Akimjak s o. Vojtkom. Na začiatku nás privítal aj správca tejto farnosti dekan vdp. Peter Holbička. Sobota sa niesla modlitbou radostného ruženca, prednáškou p. Alžbety Vojtkovej, prečo je dôležité duchovné Večeradlo? "Lebo nastáva čas veľkej skúšky - najväčšie útoky diabla. Máriino vnútorné pôsobenie nechajme v nás voľne pôsobiť, aby konala Matka a to naše "bezvýznamné" premieňala na jasnejšie svetlo - na víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca." Ruženec je modlitba kristocentrická, je to prosebná modlitba kresťana na ceste viery.

Po prednáške a adorácii dobre padol chutný obed, zakusky, kávička i iné občerstvenie v Pastoračnom centre sv. Jakuba. Tam potom v sále pokračovala 2. časť programu - bolestný sv. ruženec, 2. prednáška nemocničného kaplána o. Ivana o posolstve P. Márie - Modrá kniha  - sprostredkovateľka milosti i jeho osobné príhody z nemocničného prostredia ako i potrebnosť verejných pobožností v Cirkvi.

Na sv. slávnostný ruženec sme sa presunuli do kostola, kde bola slúžená slávnostná sv. omša a po nej sviečkový sprievod s Fatimskou sochou P. Márie ulicami mesta. Bol to príjemný, tichý večer, avšak prežiarený sviečkami a mariánskymi spevmi. Celý deň bol naplnený duchovnosťou modlitieb sv. ruženca, prednáškami, diskusiou i svedectvami, vrcholom Kalvárie bola sv. omša a zakončením svičkový sprievod. Po takomto silnom zážitku sa ťažko usínalo, ale s radosťou v srdci.

Ráno nedele sme začínali spievanými chválami a príspevkami mladých formou spevu a silnými svedectvami mladých ľudí, ako konala P. Mária v ich živote a rodine. Pohostinnosť Kysučanov bola obdivuhodná pod vedením jedných úžasných mladých manželov s detičkami. Táto mladá rodinka Jancových dokázala všetko zariadiť - priebeh celého Večeradla so všetkým, čo s tým súviselo.

Znovu sme sa stretli v Kostole sv. Jakuba na sv. ruženci Svetla a slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval o. Akimjak s viacerými koncelebrujúcimi kňazmi. Homíliu predniesol o. Marián Vojtko, v ktorej vyzdvihol fatimské deti, prinášajúce obety za obrátenie hriešnikov, znova zaznelo, že ľudstvo je choré, trpí rozdvojenou mysľou a potrebuje návrat k Bohu, potrebujeme ochotné srdce, aby sme vyprosovali druhé Turíce v duchovnom večeradle s Pannou Máriou. Mali sme aj možnosť si uctiť relikvie sv. Františka. Adorácia a záverečné požehnanie ukončilo Celoslovenské Večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia.

Myslím, že sme sa navzájom povzbudili a obohatili o duchovné hodnoty, keď budeme prijímať celé Máriino dielo a rozmnožovať večeradlá v rodinách a farnostiach. Celkom na záver nás čakal ešte dobrý obed a cesta domov našou prekrásnou krajinou.

V mene nás, ktorí sme sa zúčastnili tohto Večeradla, ďakujem Štefanovi Benčovi za jeho angažovanosť a vedenie pútnikov do Večeradla a aj jeho pomocníkom Jožkovi a Jarovi. Bol to čas obohacujúci na silné povzbudenia do nášho každodenného života.

//Bodnárová

Súvisiace novinky