Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Zamyslenie na dnes
Kontaktné informácie
Rímskokatolícky farský úrad
Solivarská 45
080 05 Prešov

051/7700 270
po.solivar@abuke.sk

Číslo účtu:
SK57 0200 0000 0031 2771 4354
Prečítajte si tiež...
Posledné súbory...
Ochrana osobných udajov
Stránka KBS venovanej ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku.
GDPR
Zo života našej CZŠsMŠ sv. Gorazda - IX/2019
Dňa 3.9. 2019 sa opäť otvorili brány pre všetkých školákov a škôlkarov našej vynovenej (máme novú telocvičnu) CZŠ a MŠ sv. Gorazda. Po zaslúženom oddychu nastúpil čas učenia, skúšania, školských aktivít a povinností. Pred sv. omšou sa všetci žiaci, rodičia, pedagogickí zamestnanci a ostatní zamestnanci CZŠ a MŠ zhromaždili v areáli našej školy. Pani riaditeľka Mária Kertysová všetkých srdečne privítala a žiakom a deťom popriala úspešný a pohodový školský rok. Slova sa ujal aj pán Krajňák z Ministerstva školstva SR, ktorý našim školákom a škôlkarom poprial úspešný štart do nového školského roka. Po slávnostnom príhovore sme sa všetci  presunuli do kostola, kde sa konala slávnostná svätá omša pri príležitosti otvorenia nového školského roka.

Zbierať papier sa oplatí! Žiaci 3. ročníka v minulom školskom roku vyhrali 1. miesto v zbere papiera. Za odmenu dostali deň voľna bez učenia. Pani učiteľka Mgr. Erika Bilá 5. 9. 2019 pripravila pre svojich šikovných žiakov výlet do Hanisky.

Dňa 6. 9. 2019 našu školu navštívili šermiari z historickej skupiny šermu COHORS, aby žiakov 1. A a 1. B slávnostne pasovali do stavu študentského. Našim prváčikom p.kaplán P.Fedorko posvätil ich školské tašky na sv.omši 10.9.2019. Všetkým usilovným žiakom 1. A a 1. B prajeme veľa síl a energie, aby v nich dokázali uniesť všetku múdrosť malého prváčika.

Myslíte si, že misionár je poväčšine starší rehoľník oblečený v dlhom habite, starajúci sa o hladných černoškov a chudobných ľudí, ktorí nevedia poriadne čítať a písať? Že to nemusí byť pravda sa vo štvrtok 26. 9. 2019 presvedčili žiaci druhého stupňa, keď k nim na besedu zavítal mladý sympatický a usmiaty muž, člen spoločenstva Maranatha, Adam Vypušťák. Porozprával im o tom, ako sa v jeho srdci rodila túžba ohlasovať Ježiša iným, o Kazachstane a meste Karaganda, kde pôsobí, aj o zaujímavostiach deviatej najväčšej krajiny sveta. Žiakom vysvetlil, že aj oni môžu byť misionári a pomáhať hoc aj z tepla svojho domova milodarom, ale hlavne modlitbou podporujúcou misionárov v zahraničí. Ďakujeme, že bol ochotný stráviť s nami deň a želáme mu šťastný návrat do Karagandy a požehnané dni v misionárskej činnosti.

Dňa 26.9.2019 naši najmladší žiaci, prváci, oslavovali svoj prvý Deň patróna. Na rannej svätej omši, ktorú slúžil náš pán kaplán P. Fedorko, sa dozvedeli o svojich patrónoch a dostali ich obrázky s modlitbami. Potom pod vedením svojich triednych učiteliek a pána kaplána navštívili Ekopark Holá Hora v Prešove, kde boli pre nich pripravené rôzne hry s ekologickou tematikou. Deťom sa návšteva veľmi páčila, vybláznili sa do sýtosti. Dozvedeli sa aj niečo nové o našich zvieratkách a prírode okolo nás.

V rámci Európskeho dňa jazykov, ktorý bol 26.9.2019, sme na našej skole v rámci hodín anglického jazyka odprezentovali projekt s názvom Slovensko našimi očami. Naši šikovní žiaci 7.ročníka si pripravili pre svojich mladších spolužiakov prezentácie na rôzne témy, napr.: Športovci na Slovensku, Tradičné slovenské jedlá a nápoje, Hrady a zámky na Slovensku, Slovenská hudba a folklór, Pamiatky v Prešove. Formou prezentácie a následne krátkym kvízom pre našich piatakov a šiestakov sa žiaci oboznámili s novými témami a rozšírili si obzor svojich vedomostí. Tento deň bol  obohatený aj o rozhlasové vysielanie na tému: Koľko jazykov vieš, toľkokrát.......ale to už hádam všetci dobre poznáte!

Prvákov a druhákov dňa 27. 9. 2019 prenieslo známe Bábkové divadlo - BABADLO - do Kráľovstva varešiek. V príbehu malej Zuzanky, ktorá ostala chorá ležať v posteli sa našlo veľa detí: nudu rýchlo vytlačila Zuzankina nekonečná fantázia, vďaka ktorej mohli ožiť aj zdanlivo nepotrebné varešky. Priniesli tak radosť, vyrozprávali dobrodružstvo a ukázali nám, že vždy sa dá snívať aj s otvorenými očami.

A čo sa dialo v septembri v našej materskej škôlke?

V prvý deň školského roka sa boli rodičia so svojimi ratolesťami pozrieť do tried MŠ. Oboznámili sa so svojimi triedami – trieda mravčekov, trieda včielok a deti sa zahrali s novými hračkami...  „Deň soli“ sa v prešovskom Solivare uskutočnil po druhýkrát. Aj napriek tomu,  že tento deň pripadol na 7.9.2019 (sobota),sa pani učiteľky s deťmi pri tejto príležitosti odfotili. Bola to prvá dlhšia prechádzka s našimi najmenšími, ktorú si užili a hravo zvládli.

Na záver Vám chcem v mene celého kolektívu CZŠ s MŠ sv.Gorazda zaželať krásnu jeseň plnú oddychu, vzájomného porozumie a lásky!

Súvisiace novinky