Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Zamyslenie na dnes
Kontaktné informácie
Rímskokatolícky farský úrad
Solivarská 45
080 05 Prešov

051/7700 270
po.solivar@abuke.sk

Číslo účtu:
SK57 0200 0000 0031 2771 4354
Prečítajte si tiež...
Posledné súbory...
Ochrana osobných udajov
Stránka KBS venovanej ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku.
GDPR
Farské oznamy: 14.-20.X.2019
Povzbudzujeme vás a prosíme o častú účasť na modlitbe sv. ruženca v mesiaci októbri. Modlitba sv. ruženca bude začínať vždy pol hodiny pred sv. omšou.

Upratovanie farského kostola (19.X.) zabezpečuje ruža č. 14 - p. Emília Semanovej.

Na budúcu nedeľu (20.X.) vás pozývame osláviť sviatok sv. Vendelína patróna Švábov. Ranná sv. omša bude v nedeľu v KPC na Šváboch v zmenenom čase o 9.00. Po sv. omši si pripomenieme  aj pamiatku našich predkov, ktorí tu žili pred nami, krátkou pobožnosťou a modlitbou.

Na budúcu nedeľu (20.X.) bude zbierka na misie. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť!

Pozrite si liturgický program na XXVIII. týždeň v Cezročnom období 2019.

Farské oznamy

Súvisiace novinky