Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Posolstvo Svätého Otca na Pôstne obdobie 2018
Zamyslenia
„A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ (Mt 24,12)

  • 37 x prečítané
Pôstne obdobie
www...Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách.


  • 6471 x prečítané
Odpustky v pôstnom období
SláveniaKto koná pobožnosť krížovej cesty pred zastaveniami, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť.

  • 2573 x prečítané
Putovanie
Pozvánky
V nasledujúcom týždni vstúpime do pôstneho obdobia, bude to predovšetkým čas pokánia, ale pre našu farnosť je to každoročne aj čas putovania. Budeme pokračovať v tradícií našich nedeľných návštev farností a kostolov našej diecézy. V tomto roku výber miest ktoré navštívime neurčilo to komu sú tieto chrámy zasvätené, ale skutočnosť, že v týchto farnostiach pôsobia kňazi - rodáci zo solivarskej farnosti.

  • 60 x prečítané
Posolstvo Svätého Otca Františka na 26. svetový deň chorých
www...
Drahí bratia a sestry,

služba Cirkvi chorým a tým, ktorí sa o nich starajú, musí napredovať so stále novým nasadením, vo vernosti Pánovmu povereniu (porov. Lk 9, 2 – 6;  Mt 10, 1 – 8;  Mk 6, 7 – 13) a nasledujúc veľmi výrečný príklad jej Zakladateľa a Učiteľa.

  • 27 x prečítané
Obetovanie Pána
Zamyslenia
Žena v Starom zákone bola po narodení dieťaťa 40 dní "nečistá". Nechodila ani do chrámu, ani nikam inam. Skrátka, 40 dní nevychádzala z domu. Po uplynutí tohto času prišla s manželom a dieťaťom do chrámu, aby sa očistila a zároveň aby dieťa Pánovi obetovala, alebo ako počujeme v evanjeliu - predstavila Pánovi.

  • 8951 x prečítané
Medzi novými blahoslavenými bude Matka Alfonza Mária Eppingerová
www...
Vatikán 27. januára (RV) Cirkev bude čoskoro bohatšia o jednu sväticu a 23 blahoslavených. Je medzi nimi aj ctihodná Matka Alfonza Mária Eppingerová, zakladateľka Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, pôsobiacej aj na Slovensku. K blahorečeniu rovnako smeruje aj sedem trapistických mníchov zabitých v Alžírsku v roku 1996.

  • 36 x prečítané
Farský karneval – „Svet povolaní, zamestnaní“ 2018
Fotogaléria
V sobotu 27. januára sa už tradične konal farský karneval pre deti. Minuloročný rozprávkový svet vystriedal svet povolaní, zamestnaní.

  • 92 x prečítané