Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Udalosti
Zamyslenie na dnes
Prečítajte si tiež...
MINIŠTRANTI

z kategórie: Farnosť
Posledné súbory...
Ochrana osobných udajov
Stránka KBS venovanej ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku.
GDPR
Liturgický program: 3.-9.XII.2018
Bohoslužby
Eucharistia buduje Cirkev a buduje ju ako opravdivé spoločenstvo Božieho ľudu, ako zhromaždenie veriacich, vyznačujúc sa tým istým znakom jednoty, na ktorej mali účasť apoštoli a prví Pánovi učeníci.
(sv. Ján Pavol II.)
Pozrite si liturgický program na I. týždeň v adventnom období 2018.

Púť dôvery 2018
Púť dôvery 2018

Ticho Adventu
Zamyslenia
Advent je obdobím očakávania, obrátenia, nádeje a ticha. Očakávanie, ktoré je spomienkou na prvý príchod Spasiteľa v našom smrteľnom tele: očakávanie – ktoré je modlitbou prípravy na posledný slávny príchod Ježiša Krista, Pána dejín, sveta a Sudcu  všetkých ľudí: - obrátenie,  na ktoré sme v liturgií tohto obdobia často vyzývaní hlasom proroka a predchodcom Spasiteľa Jána Krstiteľa  „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“ (Mt 3,12)

  • 3437 x prečítané
Adventné obdobie
Slávenia
ADVENT je z latinského slova adventus a znamená príchod. Začína sa Prvou adventnou nedeľou a predstavuje nám trojitý príchod Spasiteľa: 1. vtelenie sa Božieho Syna a jeho narodenie; 2. nepretržitý príchod vo sv. omši a vo sv. prijímaní pod podobami chleba a vína na oltári a do nášho srdca; 3. jeho príchod na konci sveta ako príchod Sudcu sveta. Preto sa Adventom začína aj nový cirkevný  rok, v ktorom Cirkev znova prechádza tajomstvami Pána a prežíva celý život svojho božského Ženícha. Advent nám pripomína tých 4000 biblických rokov, počas ktorých celé ľudské pokolenie očakávalo Adamovi, Eve a patriarchom prisľúbeného a prorokmi predpovedaného Mesiáša: Povedzte dcére Slona: Hľa, prichádza tvoja spása [Iz 62.11). Hľa, váš Boh... sám príde a spasí vás (Iz 36,4).

  • 5571 x prečítané
Farské oznamy: 26.XI.-2.XII.2018
Oznamy
Na budúcu nedeľu (2.XII.) po popoludňajšej pobožnosti o 15.15 bude vo farskej sále stretnutie členov Bratstva Božského Srdca Ježišovho. Všetkých členov srdečne pozývame!

  • 153 x prečítané
Liturgický program: 26.XI.-2.XII.2018
Bohoslužby
Krst uschopňuje dušu k viere, birmovanie k nádeji, Eucharistia k láske, pokánie k spravodlivosti, pomazanie nemocných k vytrvalosti, ktorá je doplnkom a vrcholom sily, posvätenie kňazstva vedie k opatrnosti a manželstvo k miernosti.
(sv. Bonaventúra)
Pozrite si liturgický program na XXXIV. týždeň v cezročnom období 2018.

Dejiny sviatku Krista Kráľa
Zamyslenia
Po nežnej revolúcii od ktorej práve v tomto čase si pripomenieme 29. výročie do  našej vlasti k nám prúdia rozličné duchovné smery až  doteraz ešte  nesmierne množstvo roličných prúdov, ideológií a náboženstiev – od Budhizmu cez New Age, alternatívna medecínu, Budhizmus, monoteizmus, či bojové umenia.

  • 1849 x prečítané
Farské oznamy: 19.-25.XI.2018
Oznamy
Mládežnícky ples, ktorý pripravili Skauti v spolupráci s farnosťou Solivar sa uskutoční v sobotu 24. novembra v jedálni Prešovskej univerzity. Začiatok je o 18.00, prosíme všetkých o dochvíľnosť. Ak by mal ešte niekto záujem o lístky môže si ich zakúpiť elektronicky na emailovej adrese 33zbor@gmail.com do stredy (21.XI). Zároveň dávame do pozornosti aj tombolu. Kto by ešte chcel akýmkoľvek spôsobom prispieť našim mladým, môže tak urobiť tento týždeň v čase úradných hodín na farskom úrade. Vopred ďakujeme!

  • 129 x prečítané