Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Zamyslenie na dnes
Kontaktné informácie
Rímskokatolícky farský úrad
Solivarská 45
080 05 Prešov

051/7700 270
po.solivar@abuke.sk

Číslo účtu:
SK57 0200 0000 0031 2771 4354
Prečítajte si tiež...
Posledné súbory...
Ochrana osobných udajov
Stránka KBS venovanej ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku.
GDPR
Farské oznamy:4.-10.V.2020
Oznamy
Pravdepodobne v stredu (6.V.) sa obnoví možnosť slúžiť verejné sv. omše. Keďže zatiaľ nemáme žiadne ďalšie informácie, o prípadných zmenách vás budeme informovať pri večerných sv. omšiach vysielaných prostredníctvom internetu a na webovej stránke našej farnosti.

  • 633 x prečítané
Pán je našim Dobrým Pastierom

Pán je našim Dobrým Pastierom
Nech sme kdekoľvek a nech prežívame čokoľvek,
pamätajme na to, že Boh je veľmi blízko nás,
a chce sa nám darovať.

Treba len prosebne vystrieť k nemu svoje prázdne ruky,
ako dieťa, ktoré cíti závislosť od svojich rodičov
a vie, že v nich má istotu uspokojenia svojich potrieb.

Ak teda ten, ktorý dokázal za nás položiť svoj život,
povedal: „Ja som dobrý pastier”,
potom zaiste vedel, čo hovorí,
a my tomu môžeme veriť.

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k sviatosti zmierenia
Božie Milosrdenstvo
Zamyslenia
Medzi rôznymi formami pobožnosti, ktoré nám zanechala sv. Faustína, zaujíma osobitné miesto sviatok Božieho milosrdenstva. Vyplýva to nie natoľko z počtu zjavení, ktoré mu boli venované, ako skôr z množstva prisľúbení, ktoré Ježiš spojil so slávením tohto sviatku.

  • 9759 x prečítané
Ľudia...!
Zamyslenia
Ľudia...!

Učiteľom, majstrom ma voláte a nedáte sa odomňa poučiť

Cestou ma nazývate a neidete za mnou.

Svetlom ma voláte a nehľadíte na mňa.

Životom ma nazývate a nežijete zo mňa.

Múdrym ma voláte a nenasledujete ma.

Mocným ma nazývate a neprosíte ma.

Milosrdným ma voláte a nedúfate vo mňa.

Spravodlivým ma nazývate a nebojíte sa ma.

Keď ma raz na veky stratíte, obviníte potom mňa ?

Pravdou k Zmŕtvychvstalému
Zamyslenia
Umelci  boli od začiatku inšpirovaní Ježišovým zmŕtvychvstaním. Či sa im podarilo vystihnúť to, čo nám hovorí Písmo Sväté, to je otázka pre exegétov, historikov a teológov.  Ale musíme povedať, že obrazy a sochy nás hlbšie vovádzajú do argumentácie Biblie. Na obrazoch vidíme ako Kristus vystupuje z hrobu s plápolajúcou zástavou, ako anjel odvaľuje kameň od hrobu, čo prežívajú vojaci, ktorí boli strážcami hrobu, ženy vstupujúce do hrobu, apoštoli  Peter a Ján ponáhľajúci sa k hrobu.... Všetkých ich obstupuje nebeská žiara.

  • 3006 x prečítané
Zo starobylej homílie na svätú a veľkú sobotu
Zamyslenia
Čo sa to deje? Aké je dnes veľké ticho na zemi! Veľké ticho a osamelosť. Veľké ticho, lebo Kráľ spí. Zem sa zľakla a zatíchla, lebo Boh v tele zaspal a zobudil tých, čo spali od vekov. Boh v tele zomrel a otriasol ríšou zosnulých.

  • 1325 x prečítané
Slová pravdy z kríža
Zamyslenia
Tajomná hustá tma, ľudí ubúda a Panne Márii sa podarilo postaviť sa pod kríž (Jn 9,25). Až doteraz mala možnosť pozerať na svojho Syna, nášho Spasiteľa len zďaleka (Mk 15,40). Nečakaným zatmením boli i vojaci veľmi prestrašení, že nikto Jeho Matke nebránil prísť pod kríž. Nakoniec nebola sama, bol s ňou apoštol Ján a niekoľko nábožných žien (Jn 19,25).

  • 2692 x prečítané