Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Zamyslenie na dnes
Kontaktné informácie
Rímskokatolícky farský úrad
Solivarská 45
080 05 Prešov

051/7700 270
po.solivar@abuke.sk

Číslo účtu:
SK57 0200 0000 0031 2771 4354
Prečítajte si tiež...
Posledné súbory...
Ochrana osobných udajov
Stránka KBS venovanej ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku.
GDPR
Hrádok 2020
Hrádok 2020

Odpustky Porciunkuly
Slávenia
Plnomocné odpustky za obvyklých podmienok na sviatok Porciunkuly možno získať už 1. augusta na poludnie a počas celého dna 2. augusta, keď v tomto čase navštívime františkánsky, farský alebo katedrálny kostol a pomodlíme sa Verím v Boha, Otčenáš a na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas' a Sláva). V samom kostolíku Porciunkula možno tieto odpustky získať každodenne počas celého roka a možno ich obetovať aj dušiam v očistci.

  • 12469 x prečítané
Škapuliar
www...Chcete sa dozvedieť niečo viac o škapuliari? Ponúkame Vám článok prevzatý zo stránky farnosti Gaboltov.

Milý návštevník
škapuliar je veľký dar Panny Márie, skrze ktorý ťa chce ochraňovať, starať sa o teba a pomáhať ti vstúpiť do nebeskej vlasti. Božia Matka ti dáva iba jednu podmienku – zober ho a nos. Čo znamená toto zober a nos pre náš život? Čo je to škapuliar?

  • 8760 x prečítané
Prijímanie na ruku
Zamyslenia
Po dlhom čase bez fyzickej prítomnosti na sv. omši sa mnohí katolíci potešili, keď sa verejné sv. omše v máji znova obnovili, ale zároveň pre mnohých nastal problém so sv. prijímaním, keďže sa nariadilo, že sv. prijímanie sa môže prijímať iba na ruku. Pre mnohých úprimných katolíkov je tento spôsob prijímania neprijateľný a nevedia, čo si s tým počať.

  • 490 x prečítané
Zo života našej CZŠ sv. Gorazda - VI/2020
Zo života farnosti
Mesiac JÚN bol pre našu CZŠ opäť nevšedný. Po dlhej „ corona prestávke“  a dištančnom vzdelávaní si niektorí žiaci I. stupňa a piataci zasadli späť do školských lavíc. Nastupovalo sa veselo, pretože hneď prvý deň 1.6. sme slávili MDD.  Spĺňali sme všetky hygienické a bezpečnostné predpisy, preto aj tento deň bol okresaný a v réžii iba danej skupinky. Žiaci boli plní zážitkov, ktoré radi vyjadrili svojou maľbou a tiež sa tešili na sladkú pozornosť a hry. Deti si do školy priniesli všetky svoje domáce projekty, ktoré sme si vzájomne odprezentovali a poprezerali.

  • 476 x prečítané
Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
www...8. júna 2018 Cirkev po celom svete slávi sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Sv. Otec Benedikt XVI., zdôrazňuje, že týmto sviatkom „osobitným spôsobom zvelebujeme Božiu lásku k ľudstvu, jeho vôľu spasiť celý svet, jeho nekonečné milosrdenstvo.“
  • 6561 x prečítané
Novokňazi z našej farnosti
Dominik Adamčík

Karol Saksa

  • 800 x prečítané
Prenos liturgických slávení počas Veľkonočného obdobia 2020

Veľkonočné obdobie 2020

Liturgické slávenia môžete sledovať online na:
----