Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Odpustová slávnosť Božieho milosrdenstva v Teriakovciach 2018
Fotogaléria
V nedeľu Božieho milosrdenstva sme slávili odpustovú slávnosť v našej farnosti a to vo filiálnej obci Teriakovce.

  • 136 x prečítané
Slávenie Veľkej noci 2018 objektívom fotoaparátu
FotogalériaPozrite si fotografie zo slávenia Veľkej noci v našej farsnoti.
  • 165 x prečítané
Celoprešovská mládežnícka sv. omša - marec 2018
Fotogaléria
„Odvaha je protirečenie. Znamená totiž túžbu po plnosti života, ktorý sa odhodlá až k smrti...“ G.K. Chesterton

Ako to už býva zvykom počas celého školského roka mládež z celého Prešova sa raz mesačne spoločne stretáva, na druhý piatok mesiaca, na celoprešovskej mládežníckej svätej omši. Jednou z miest stretnutia je aj naša farnosť. Tento rok je naša farnosť miestom stretnutia už po druhý krát. Vo februári sme sa stretli v Komunitno pastoračnom centre sv. Jána Pavla II. na Šváboch, a teraz v marci sme sa uplynuli piatok stretli vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice na Solivare.

  • 105 x prečítané
Púť Czenstochówa – Licheń – Kraków 2018
Pozvánky
Czestochowa-Jasná Hora je najväčším marianským pútnym miestom v Poľsku. V 17. storočí obranné múry Czestochowej obliehali švédske vojská. Vojna, ktorá sa skončila víťazstvom rytierov Márie - poľských vojsk, bola považovaná za urážku náboženského cítenia. Víťazstvo bolo pripisované ani nie tak šikovnosti posádky a odolnosti múrov, ako skôr príhovoru a ochrane samotnej Matky Božej, chrániacej miesto, ktoré si vybrala.

  • 48 x prečítané
Novéna k Duchu Svätému
SláveniaNajstaršia novéna je novéna k Duchu Svätému. Konali ju už apoštoli vo večeradle spolu s Pannou Máriou, keď očakávali príchod Ducha Svätého. „Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a jeho bratmi.“ Sk 1,14
  • 6230 x prečítané
Slávnosť Nanebovstúpenia Pána
SláveniaJe to štyridsiaty deň po zmŕtvychvstaní Pána. Pán Ježiš, víťaz nad hriechom a smrťou, nás predišiel do večného príbytku, aby nám dal jasnú nádej, že kde je on naša hlava, prvorodený, aj my jeho údy budeme v tej istej sláve. Ježišova ľudská prirodzenosť (a tá je z našej prirodzenosti - okrem hriechu) už prebýva pri Otcovi.

  • 5620 x prečítané
Prosebné dni
SláveniaNa Prosebné dni Cirkev prosí za rozličné ľudské potreby, najmä za zemskú úrodu a požehnanie pre ľudskú prácu, a verejne ďakuje Bohu.
Konferencie biskupov majú určiť čas a spôsob slávenia Prosebných dni aby sa ich slávenie prispôsobilo rozličným miestnym potrebám veriacich.
  • 7521 x prečítané
Pôstne púte 2018
Fotogaléria
„Neviete že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý – a ním ste vy.“
1 Kor 3,16-17

  • 379 x prečítané