Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Farské oznamy: 23.-29.IV.2018
Oznamy
Rodiny z našej farnosti pozývame na budúcu nedeľu (29.IV.) o 10.00 na sv. omšu rodín do farského kostola. Pri sv. omši bude spievať zbor manželov a na konci bude požehnanie matiek pred pôrodom.

  • 214 x prečítané
Liturgický program: 23.-29.IV.2018
Bohoslužby
Eucharistia buduje Cirkev a buduje ju ako opravdivé spoločenstvo Božieho ľudu, ako zhromaždenie veriacich, vyznačujúc sa tým istým znakom jednoty, na ktorej mali účasť apoštoli a prví Pánovi učeníci.
(sv. Ján Pavol II.)
Pozrite si liturgický program na IV. týždeň vo veľkonočnom období 2018.

Pán je našim Dobrým Pastierom

Pán je našim Dobrým Pastierom
Nech sme kdekoľvek a nech prežívame čokoľvek,
pamätajme na to, že Boh je veľmi blízko nás,
a chce sa nám darovať.

Treba len prosebne vystrieť k nemu svoje prázdne ruky,
ako dieťa, ktoré cíti závislosť od svojich rodičov
a vie, že v nich má istotu uspokojenia svojich potrieb.

Ak teda ten, ktorý dokázal za nás položiť svoj život,
povedal: „Ja som dobrý pastier”,
potom zaiste vedel, čo hovorí,
a my tomu môžeme veriť.

Slávnosť Zvestovania Pána
SláveniaSviatok: 25. marec
Liturgické slávenie: Slávnosť (neprikázaný sviatok)
Keď na 25. marec pripadne niektorý deň Veľkého týždňa alebo Veľkonočnej oktávy, slávnosť sa prenáša na najbližší voľný deň.
  • 470 x prečítané
Ľudia...!
Ľudia...!

Učiteľom, majstrom ma voláte a nedáte sa odomňa poučiť

Cestou ma nazývate a neidete za mnou.

Svetlom ma voláte a nehľadíte na mňa.

Životom ma nazývate a nežijete zo mňa.

Múdrym ma voláte a nenasledujete ma.

Mocným ma nazývate a neprosíte ma.

Milosrdným ma voláte a nedúfate vo mňa.

Spravodlivým ma nazývate a nebojíte sa ma.

Keď ma raz na veky stratíte, obviníte potom mňa ?

Božie Milosrdenstvo
Zamyslenia
Medzi rôznymi formami pobožnosti, ktoré nám zanechala sv. Faustína, zaujíma osobitné miesto sviatok Božieho milosrdenstva. Vyplýva to nie natoľko z počtu zjavení, ktoré mu boli venované, ako skôr z množstva prisľúbení, ktoré Ježiš spojil so slávením tohto sviatku.

  • 8157 x prečítané
Pravdou k Zmŕtvychvstalému
Zamyslenia
Umelci  boli od začiatku inšpirovaní Ježišovým zmŕtvychvstaním. Či sa im podarilo vystihnúť to, čo nám hovorí Písmo Sväté, to je otázka pre exegétov, historikov a teológov.  Ale musíme povedať, že obrazy a sochy nás hlbšie vovádzajú do argumentácie Biblie. Na obrazoch vidíme ako Kristus vystupuje z hrobu s plápolajúcou zástavou, ako anjel odvaľuje kameň od hrobu, čo prežívajú vojaci, ktorí boli strážcami hrobu, ženy vstupujúce do hrobu, apoštoli  Peter a Ján ponáhľajúci sa k hrobu.... Všetkých ich obstupuje nebeská žiara.

  • 1426 x prečítané
Zo starobylej homílie na svätú a veľkú sobotu
Zamyslenia
Čo sa to deje? Aké je dnes veľké ticho na zemi! Veľké ticho a osamelosť. Veľké ticho, lebo Kráľ spí. Zem sa zľakla a zatíchla, lebo Boh v tele zaspal a zobudil tých, čo spali od vekov. Boh v tele zomrel a otriasol ríšou zosnulých.

  • 84 x prečítané