Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Požehnanie nového cintorína 2018
Fotogaléria
Požehnanie nového cintorína sa za prítomnosti viacerých kňazov uskutočnilo v nedeľu 21. januára 2018. Symbolicky v čase Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.

  • 81 x prečítané
Vianoce 2017 objektívom fotoaparátu
Fotogaléria
V galérii si môžete pozrieť fotografie z prežívania vianočného obdobia v našej farnosti.
Fotografie zobrazíte kliknutím na odkaz alebo obrázok.

  • 93 x prečítané
Rorátne sv. omše pred úsvitom 2017
Fotogaléria
Pre advent typickým, dnes po dlhých rokoch zabudnutia postupne obnovovaným cirkevným zvykom sú takzvané roráty. Roráty sa zvyčajne začínajú v skorú rannú hodinu. Ich názov pochádza zo začiatočných slov verša z proroka Izaiáša: Rorate caeli desuper. Aj v našom farskom kostole sme mali takéto sv. omše.

  • 63 x prečítané
Vysielanie koledníkov Dobrej noviny 2017
Fotogaléria
V Košickej arcidiecéze 10. decembra prebiehali vysielacie pobožnosti, kde stovky koledníkov Dobrej noviny dostali požehnanie od otcov biskupov.

  • 40 x prečítané
Mikuláš 2017
Fotogaléria
V stredu - 6.decembra - zavítal do našej farnosti sv. Mikuláš, patrón detí. A práve deti v tento deň zaplnili pri svätej omši pastoračné centrum na  Šváboch.

  • 31 x prečítané
Požehnanie adventných vencov 2017
Fotogaléria
Nový Liturgický rok začína Adventným obdobím, ktoré je časom očakávania príchodu Božieho Syna. Toto očakávanie, sprevádzané hlbokou vnútornou prípravou, nám pripomínajú aj adventné vence, ktoré sme požehnávali pred prvou adventnou nedeľou.

  • 37 x prečítané
25. výročie Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda
Fotogaléria
Dňa 20. novembra 2017 sme si s radostným a vďačným srdcom pripomenuli vznik našej katolíckej školy vo farnosti Prešov–Solivar. V dopoludňajších hodinách sme v jej priestoroch medzi nami privítali otca biskupa Mareka Forgáča.

  • 104 x prečítané
Spomienka na všetkých verných zosnulých 2017
Fotogaléria
V oktáve od 1.- 8.novembra si spomíname na všetkých, ktorý nás predišli do večnosti. Inak tomu nebolo ani tento rok a obzvlášť po tieto dni, počas ktorých sme každý deň putovali na naše cintoríny, miesta posledného odpočinku.

  • 79 x prečítané