Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Zamyslenie na dnes
Kontaktné informácie
Rímskokatolícky farský úrad
Solivarská 45
080 05 Prešov

051/7700 270
po.solivar@abuke.sk

Číslo účtu:
SK57 0200 0000 0031 2771 4354
Prečítajte si tiež...
Posledné súbory...
Ochrana osobných udajov
Stránka KBS venovanej ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku.
GDPR
Farské oznamy: Kvetná nedeľa 2020
OznamyVeľký piatok je deň prísneho pôstu. To znamená: zdržiavanie sa mäsitého pokrmu a iba raz do dňa sa dosýta najesť. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, zákon pôstu (iba raz do dňa sa dosýta najesť) však zaväzuje všetkých plnoletých až do začatia šesťdesiateho roku života.

Úmysly sv. omší, o ktoré ste požiadali a boli zapísané, sa slúžia v deň, ktorý bol dohodnutý.

Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania
Oznamy
Bratislava 28. marca (TK KBS) Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov. Tie kňazom, zasväteným osobám a veriacim poskytnú ďalšie potrebné usmernenia týkajúce sa Veľkonočných sviatkov. Veľká noc bude tento rok slávená bez účasti veriacich, v duchu dekrétov, ktoré biskupským konferenciám zaslala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí, ako aj Apoštolská penitenciária (viď nižšie).

  • 138 x prečítané
Slávnosť Zvestovania Pána
SláveniaSviatok: 25. marec
Liturgické slávenie: Slávnosť (neprikázaný sviatok)
Keď na 25. marec pripadne niektorý deň Veľkého týždňa alebo Veľkonočnej oktávy, slávnosť sa prenáša na najbližší voľný deň.
  • 2005 x prečítané
Inštrukcie k neverejným bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov (10.-23.III.2020)
Oznamy
Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry v Kristovi!

V súvislosti s prísnymi opatreniami predsedu vlády SR (10.3.2020) a najnovšie aj na základe zdôvodnení zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR (11.3.2020, porov.: tkkbs.sk), ktoré majú eliminovať šírenie nákazy COVID-19, vydávame nasledovné doplňujúce stanovisko pre celú Košickú arcidiecézu:

  • 235 x prečítané
Bohoslužby v čase od 10. do 23.III.2020
Oznamy

S PLATNOSŤOU OD 10. DO 23. MARCA SA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA
NESLÁVIA VEREJNE BOHOSLUŽBY


Povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb.

Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.


Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej

Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť.

Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.

Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN

Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita
ABÚ Košice, Prot. č. 374/17


Svetový deň Sesterstva
Skauti
22. Február. Pre niekoho všedný deň, pre skautov Ďeň zamyslenia alebo Deň sesterstva. V tento deň sa narodil zakladateľ skautingu Robert Baden-Powell a taktiež aj jeho manželka, zakladateľka dievčenského skautingu, Olave Baden-Powellová.

  • 80 x prečítané
Kráľovská oslava 7. narodenín nášho zboru
Skauti
V jedno skoré sobotné ráno sa naši skauti vydali autobusom do Lipoviec. Následne opustili civilizáciu a začali stúpať do prudkého kopca k  cieľu, ktorým bol vrch Mindžová a turistická útulňa Chotárňa pár metrov pod jej vrcholom.

  • 72 x prečítané
Miništrantský február 2020
Zo života farnosti
Milí čitatelia. Touto cestou sa chceme s Vami podeliť o naše zážitky a skúsenosti, ktoré sme zažili vo februári.

Február 2020 bol pre nás – miništrantov Solivarskej farnosti – trochu špecifický. Okrem bežných miništrantských povinností si naši duchovní otcovia pre nás pripravili 2 zaujímavé akcie.
  • 61 x prečítané