Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Zamyslenie na dnes
Kontaktné informácie
Rímskokatolícky farský úrad
Solivarská 45
080 05 Prešov

051/7700 270
po.solivar@abuke.sk

Číslo účtu:
SK57 0200 0000 0031 2771 4354
Prečítajte si tiež...
MINIŠTRANTI

z kategórie: Farnosť
Posledné súbory...
Ochrana osobných udajov
Stránka KBS venovanej ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku.
GDPR
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
SláveniaDeň ustanovenia tejto Najsvätejšej sviatosti je Zelený štvrtok. Keďže Cirkev chce toto tajomstvo osláviť v plnej slávnosti a radosti, čo na Zelený štvrtok nie je možné, slávi ho vo štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice.
  • 8751 x prečítané
Slávnosť Najsvätejšej Trojice
SláveniaOficium Najsvätejšej Trojice zostavil začiatkom 10. stor. biskup z Liège Štefan. V polovici 11 stor. sa už zaznamenáva sviatok Najsvätejšej Trojice, a to v pondelok po prvej nedeli po Duchu Svatom. V 12. stor. sa slávil tento sviatok najmä v severnom Francúzsku  a to v prvú nedeľu po Duchu Svätom. Pre celú Cirkev nariadil tento sviatok pápež Ján XXII. v r. 1334. Hlavnou ideou sviatku bola radostná oslava a vyznanie základnej dogmy kresťanského náboženstva.
  • 6650 x prečítané
Škola doma, škola z domu - apríl a máj
Zo života farnosti
Celý svet prekvapil malý nepriateľ, ktorý dostal meno covid-19. Od 16.3. 2020 ostali doma všetci žiaci a škola sa zrazu zmenila na domácu. Žiaci, učitelia a rodičia boli postavení pred novú, veľkú výzvu - ďalej sa učiť, nezaháľať...vzdelávať sa. Pracujeme dištančne - zadávaním úloh raz v týždni a na on-line hodinách, kde sa žiaci spájajú so svojimi učiteľmi na diaľku. Aby sme všetci neskĺzli do stereotypu pošas týchto dlhých týždňov, dva z nich  boli iné - oddychový a projektový.

  • 504 x prečítané
Eucharistický zázrak na Turíce
www...
Tento eucharistický zázrak sa stal v noci z 25. na 26. mája 1608 v Benediktínskom opátstve vo Faverney (Francúzsko). V starom benediktínskom opátstve vo Faverney, v biskupstve Besançon, blízko švajčiarskych hraníc, sa slávili Turíce obzvlášť okázalým spôsobom. Prichádzali sem mnohí pútnici, aby prijali sviatosť pokánia, potom sväté prijímanie, a tak dosiahli plnomocné odpustky. Na turíčnu nedeľu tu bola Najsvätejšia Sviatosť Oltárna vyložená po celé tri dni.

  • 629 x prečítané
Turičná slávnosť zoslania Ducha Svätého
SláveniaPosvätné obdobie päťdesiatich dní sa završuje nedeľou Zoslania Ducha Svätého, ktorou sa pripomína dar Ducha Svätého, vyliaty na apoštolov, počiatku Cirkvi a začiatok jej poslania medzi národmi.
  • 7732 x prečítané
Sv. Tarzícius - chlapec, ktorý chránil Eucharistiu na vlastnom srdci
Zamyslenia
Tarzícius bol malým chlapcom, keď Rímskej ríši vládol cisár Valerián. Ten nenávidel kresťanov kvôli ich láske ku Kristovi a jeho učeniu. Kresťania boli preto uvrhnutí do väzníc, kde boli zlé podmienky a mnohí z nich boli umučení.

  • 610 x prečítané
Novéna k Duchu Svätému
SláveniaNajstaršia novéna je novéna k Duchu Svätému. Konali ju už apoštoli vo večeradle spolu s Pannou Máriou, keď očakávali príchod Ducha Svätého. „Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a jeho bratmi.“ Sk 1,14
  • 8422 x prečítané
Slávnosť Nanebovstúpenia Pána
SláveniaJe to štyridsiaty deň po zmŕtvychvstaní Pána. Pán Ježiš, víťaz nad hriechom a smrťou, nás predišiel do večného príbytku, aby nám dal jasnú nádej, že kde je on naša hlava, prvorodený, aj my jeho údy budeme v tej istej sláve. Ježišova ľudská prirodzenosť (a tá je z našej prirodzenosti - okrem hriechu) už prebýva pri Otcovi.

  • 7947 x prečítané