Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Udalosti
Zamyslenie na dnes
Prečítajte si tiež...
HRÁDOK - menu

z kategórie: Hrádok
Posledné súbory...
Ochrana osobných udajov
Stránka KBS venovanej ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku.
GDPR
Spomienka na všetkých verných zosnulých - Dušičky
Slávenia
Za radostným dňom Všetkých svätých Katolícka cirkev stanovila 2. november za pamätný deň všetkých verných dušičiek, t j. duší tých ľudí, ktorí síce zomreli v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale ich duše sa zdržujú v očistci, kde trpia časné tresty či už za všedné hriechy, v ktorých zomreli, alebo i za hriechy, ktoré im v živote boli síce odpustené, ale za ktoré nevykonali na tomto svete dostatočné pokánie.

  • 6408 x prečítané
Odpustky v prospech zosnulých v čase od 1. do 8. novembra
Slávenia
1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

  • 6191 x prečítané
Slávnosť Všetkých svätých
SláveniaKorene sviatku Všetkých svätých siahajú do 4. storočia. Vo Východnej cirkvi sa totiž už vtedy slávila spomienka na všetkých tých, ktorí položili svoj život pre vieru. V Západnej Cirkvi sa datuje vznik spomienky na všetkých svätých na začiatok 7. storočia.
  • 4071 x prečítané
Týždeň s... Prešov-Solivar
14. ročník projektu Rádio LUMEN spája Lumenrodiny!
Pozvánky
Štrnásty ročník projektu Rádio LUMEN spája LUMENRODINY sme vyhlásili v piatok 12. októbra,2018, v rubrike Rádiorelax po 13:30h. Rodiny sa môžu prihlasovať do projektu prostredníctvom prihlášky v priebehu mesiacov október až december 2018 (do 21.12.2018).


  • 73 x prečítané
Čo je Misijná nedeľa?
www...
Svetový deň modlitieb za misie, každoročne slávený v predposlednú októbrovú nedeľu, je na Slovensku známý pod názvom Misijná nedeľa. Tento deň je spojený s finančnou zbierkou na podporu misijných krajín. Po prvýkrát sa slávil v rámci cirkvi na celom svete v roku 1926.

  • 3674 x prečítané
Modlitba Misijného ruženca
www...
Mesiac október je mesiacom mariánskym aj misijným. Tieto dve skutočnosti môžeme vhodne spojiť. Členovia ružencových spoločenstiev môžu v októbri vložiť medzi svoje úmysly aj úmysel za misie v duchu slov Svätého Otca v už spomínanom posolstve. Misijné úmysly môžu byť rôzne: za misionárov, za šírenie evanjelia vo svete, vďaky a prosby za našu vlasť, za prenasledovaných kresťanov v misijnom svete, a pod.

  • 4135 x prečítané
Modlitba sv. ruženca
Slávenia
Ruženec je evanjeliová modlitba a tak ju nazývajú dnes viac ako v minulosti duchovní pastieri a vedeckí pracovníci.

  • 5304 x prečítané