Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Zamyslenie na dnes
Kontaktné informácie
Rímskokatolícky farský úrad
Solivarská 45
080 05 Prešov

051/7700 270
po.solivar@abuke.sk

Číslo účtu:
SK57 0200 0000 0031 2771 4354
Prečítajte si tiež...
Posledné súbory...
Ochrana osobných udajov
Stránka KBS venovanej ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku.
GDPR
Potešujte môj ľud
Zamyslenia
V dnešnom prvom čítaní z proroka Izaiáša sme počuli výzvu k radosti. Je to výzva, ktorú nám adresuje sám Boh: „Potešujte, potešujte môj ľud, vraví váš Boh. Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte k nemu, že skončilo jeho otroctvo a je odčinená jeho vina, že dostal z ruky Pánovej dvojnásobok za každý svoj hriech.“ Táto výzva k radosti platí pre každého, kto môže o sebe zodpovedne prehlásiť, že patrí k Pánovmu ľudu a to skrze vieru a krst, skrze prijatie Ježiša a odovzdanosť. Treba rozlišovať, či patríme tomuto svetu alebo Pánovi. Tento svet kvôli svojej narušenosti speje do záhuby, ale pre toho, kto nechce žiť svojvoľne a uznáva Božie Slovo za základnú normu svojho života, pre toho platí výzva k radosti: „Potešujte, potešujte môj ľud“.

  • 5500 x prečítané
Odkaz Jána Pavla II.
Zamyslenia
Prečo táto socha
1. pre svedectvo o Kristovi v jeho Cirkvi, ktoré dal svetu svojim pontifikátom na rozhraní druhého a tretieho tisícročia v rokoch 1978 - 2005
  • 7499 x prečítané
Naša duchovná obnova
Zo života farnosti
Minulý týždeň sme prežili milostivé chvíle v prítomnosti našej nebeskej Matky. Akoby sa k nám sklonilo samo nebo, keď sme každý večer prichádzali na pobožnosť sv. ruženca a slávenie sv. omše. Prichádzali k nám kňazi z iných farností a svojimi kázňami nás povzbudzovali k horlivej mariánskej úcte. Všetci sme cítili, ako by sa náš kostol zmenil na sanktuárium - na mariánsku svätyňu. Toto bolo naše pútnické miesto, lebo tu bilo srdce našej Matky, tu sme cítili jej materinský pohľad, jej materinský príhovor u Božského Syna Ježiša Krista, tu si nás všetkých privinula k sebe a prikryla svojim ochranným plášťom.

  • 5624 x prečítané
Pôvodca pravej radosti
Zamyslenia
V srdci, ktoré síce verí v Boha, ale je v ňom plno vecí tohoto sveta, v takom srdci nemá miesto Duch Svätý. Tŕnie dusí jeho dary. Nikdy nebolo toľko zábav a radovánok, toľko plných kín ako teraz. Ľudia túžia po veselosti a radosti, ale čistú duševnú radosť nepoznajú. Pokiaľ budú ľudia túžiť zmyselne po radostiach, budú naplnení duchom poživačnosti, nebude pravej spokojnosti na svete, nebude v ňom sídliť Duch Svätý.

  • 6307 x prečítané
Naším školákom
Zamyslenia
Ubehlo to rýchle ako voda, čo je to? No sú to predsa prázdniny. Jáj, taká jednoduchá hádanka, no nič, ťažšiu o prázdninách nepoznám. A viete vôbec, aký je pôvod slova prázdniny? Že to slovo je odvodené od prídavného mena prázdny, nevyplnený programom, teda pokiaľ ide o vás školákov a školáčikov. Slovo "prázdniny" nahradil na Slovensku starší výraz "vakácie", známe aj z diel klasickej slovenskej literatúry. Toto slovo má latinský pôvod a je odvodené od latinského "vacuus", čo znamená "prázdny". To nehovorím ja, ale odborník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra.

  • 6311 x prečítané
Ako to bolo pred rokom?
Zo života farnostiBoli sme ako farnosť
V každej rodine oslavujú pamätné dni, výročia i spomienky. Tieto významné dni sú zvlášť prežívané s hlbokým citom, radostným stretnutím a niekedy i pohnutými emóciami. V tieto dni sa zíde celá rodina, aby bola pospolu a spolu sa tešili z týchto udalostí.
I naša farnosť môže povedať, že výročný deň oslavy sv. Štefana bol stretnutím celej farskej rodiny – celej farnosti na Hrádku, ktorý bol v tom čase zvlášť milostivým miestom.
  • 6000 x prečítané
Soľ zeme a svetlo sveta
Zamyslenia
Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.
(Mt 5, 13-16)

  • 9061 x prečítané
Čo hovorí kríž
Zamyslenia
Kríž na ktorom pred dvetisíc rokmi zomrel Kristus. Ako môže vôbec niečo povedať mne modernému človekovi cez takú hrubú vrstvu histórie? To je otázka z ktorou sa často stretávame a možno sme si ju aj my niekedy položili. Jeho hlas sa nám zdá slabý a jeho oslávenie také vzdialené, lebo nedokážeme počúvať a mať srdce otvorené.

  • 7014 x prečítané