Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Zamyslenie na dnes
Kontaktné informácie
Rímskokatolícky farský úrad
Solivarská 45
080 05 Prešov

051/7700 270
po.solivar@abuke.sk

Číslo účtu:
SK57 0200 0000 0031 2771 4354
Prečítajte si tiež...
Posledné súbory...
Ochrana osobných udajov
Stránka KBS venovanej ochrane osobných údajov v prostredí Katolíckej cirkvi na Slovensku.
GDPR
Novéna k Duchu Svätému
SláveniaNajstaršia novéna je novéna k Duchu Svätému. Konali ju už apoštoli vo večeradle spolu s Pannou Máriou, keď očakávali príchod Ducha Svätého. „Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a jeho bratmi.“ Sk 1,14
  • 7779 x prečítané
Slávnosť Nanebovstúpenia Pána
SláveniaJe to štyridsiaty deň po zmŕtvychvstaní Pána. Pán Ježiš, víťaz nad hriechom a smrťou, nás predišiel do večného príbytku, aby nám dal jasnú nádej, že kde je on naša hlava, prvorodený, aj my jeho údy budeme v tej istej sláve. Ježišova ľudská prirodzenosť (a tá je z našej prirodzenosti - okrem hriechu) už prebýva pri Otcovi.

  • 7254 x prečítané
Prosebné dni
SláveniaNa Prosebné dni Cirkev prosí za rozličné ľudské potreby, najmä za zemskú úrodu a požehnanie pre ľudskú prácu, a verejne ďakuje Bohu.
Konferencie biskupov majú určiť čas a spôsob slávenia Prosebných dni aby sa ich slávenie prispôsobilo rozličným miestnym potrebám veriacich.
  • 10076 x prečítané
Farské oznamy: 18.-24.V.2020
Oznamy
Po prípadnom ďalšom uvoľnení epidemiologických obmedzení zorganizujeme stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí, kde si dohodneme prípadné termíny.

  • 296 x prečítané
Svätý Ján Pavol II.
Svätí
V týchto májových dňoch, v máji - mesiaci venovanému Panne Márii si pripomíname rôznych svätcov, ale aj udalosti, ktoré Boh cez svätých vykonal. Známe je napríklad zjavenie Panny Márie vo Fatime, pripomíname si tiež sv. Jána Nepomuckého, či sv. Filipa Neriho. Nemožno však zabudnúť veľkého svätca, ktorý sa nezmazateľne zapísal do našich dejín a ktorý zmenil tento svet –  sv. Jána Pavla II. pápeža, ktorý tohto roku má svoje výročie a to 100 rokov od svojho narodenia.

  • 20 x prečítané
Farské oznamy: 11.-17.V.2020
Oznamy
Počas celého mesiaca máj sa budeme modliť Loretánske litánie. Pobožnosť začne vždy 15 minút pred večernou sv. omšou. Aj túto pobožnosť budeme vysielať prostredníctvom internetu.

  • 261 x prečítané
Dnešná nedeľa patrí mamám
ZamysleniaDnešná nedeľa patrí všetkým mamám. Tým, ktoré svoje dieťatko práve porodili; mamám, ktoré už niekoľko detí vychovali; mamám adoptívnym, náhradným i duchovným; mamám, ktorých  dieťa už ich predišlo do večnosti;  všetkým krstným, birmovným i starým mamám.

  • 24 x prečítané
103. výročie začiatku fatimských zjavení
Zamyslenia
Najbližšiu stredu – 13. mája 2020 si pripomenieme 103 rokov od prvého zjavenia Panny Márie trom pastierikom v údolí Cova da Iria, neďaleko Fatimy. Lucii, Františkovi a Hyacinte sa  Panna Mária zjavila celkom šesťkrát v období od 13. mája do 13. októbra 1917.

  • 18 x prečítané