Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
SláveniaDeň ustanovenia tejto Najsvätejšej sviatosti je Zelený štvrtok. Keďže Cirkev chce toto tajomstvo osláviť v plnej slávnosti a radosti, čo na Zelený štvrtok nie je možné, slávi ho vo štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice.
  • 6061 x prečítané
Eucharistické zázraky
Zamyslenia
To, čo sa uskutočňuje v Eucharistii, teda skutočná prítomnosť Ježiša Krista s jeho osláveným telom, je mimo našej zmyslovej skúsenosti. Eucharistické zázraky, sú však mimoriadnymi prípadmi premenenia počas svätej omše, ktoré môžeme pozorovať zmyslami. Stávajú sa viditeľným znakom Ježišovej skutočnej prítomnosti. Vo svete sa nachádza viac ako 132 miest, kde bolo možné pozorovať eucharistické zázraky. Posledným prípadom nášho storočia bol zázrak v Číne.

  • 1442 x prečítané
Farské oznamy: 28.V.-3.VI.2018
Oznamy
Na prvý piatok (1.VI.) ako zvyčajne bude od 12.00 adorácia pred Najsvätejšou sviatosťou Oltárnou. Prosíme, aby ste sa zapísali v sakrestii farského kostola na jednotlivé hodiny.

  • 458 x prečítané
Liturgický program: 28.V.-3.VI.2018
Bohoslužby
Kedykoľvek sme na svätej omši, usilujme sa byť v takom stave, aby sme mohli pristúpiť k prijímaniu.
(sv. Don Bosco)
Pozrite si liturgický program na VIII. týždeň vo veľkonočnom období 2018.

Farské oznamy: 21.-27.V.2018
Oznamy
Na budúci týždeň (27.V.) bude v našej farnosti odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice. Sv. omšu o 10.30 vo farskom kostole bude celebrovať dp. Cyril Hišem, dekan TF. Odpustovú sv. omšu bude v priamom prenose vysielať televízia LUX. Sv. omša o 11.30 vo farskom kostole nebude.
V Haniske bude sv. omšu celebrovať dp. Jozef Paluba, biskupský vikár vojenského ordinariátu.
Všetkých vás veľmi srdečne pozývame na odpustové slávnosti!

  • 301 x prečítané
Liturgický program: 21.-27.V.2018
Bohoslužby
Krst je bránou do domu, birmovanie je cesta po schodoch a stredom domu na vyvýšených stupňoch je stôl - eucharistia.
(P. Rosso)
Pozrite si liturgický program na VII. týždeň v Cezročnom období 2018.

Oheň Svätého Ducha
Zamyslenia
Všeobecne platí zásada, že človek sa veľmi ťažko vie nadchnúť, oduševniť pre niečo čomu dobre nerozumie. Zbytočne budeme núkať niekomu počítač, keď nevie načo sa používa ako sa s ním pracuje, vôbec ho to nezaujíma.

  • 7710 x prečítané
Duchovná obnova birmovancov v Hermanovciach 2018
Fotogaléria
Príprava na sviatosť birmovania v našej farnosti pomaly vrcholí a k jedným z jej nezabudnuteľným okamihov patrí už tradične duchovná obnova.

  • 163 x prečítané