Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prešove - Solivare Dnes je

Meniny oslavuje , zajtra .
Farské oznamy: 18.-24.VI.2018
Oznamy
Na budúcu nedeľu (24.VI.) budeme sláviť v kostole na Soľnej Bani odpustovú slávnosť. Sv. omša bude o 10.30 a celebrovať bude vdp. Peter Kyšeľa, farár v Šarišských Michaľanoch. Všetkých srdečne pozývame!

  • 41 x prečítané
Liturgický program: 18.-24.VI.2018
Bohoslužby
Zúčastniť sa na svätej omši je to isté, ako vidieť božského Spasiteľa vychádzať z Jeruzalema a niesť kríž na Kalváriu, kde bol ukrižovaný v najkrutejších mukách.
(sv. don Bosco)
Pozrite si liturgický program na XI. týždeň v cezročnom období 2018.

Farské oznamy: 11.-17.VI.2018
OznamyPozývame všetky rodiny na budúcu nedeľu (17.VI.) o 10.00 na sv. omša rodín do farského kostola. Pri sv. omši bude spievať zbor manželov a na konci bude požehnanie matiek pred pôrodom.
  • 95 x prečítané
Liturgický program: 11.-17.VI.2018
Bohoslužby
Všetka chvála tvorov, všetky poklony chválospevov a oslavy anjelov, všetky chvály a vďaky ľudí, všetky ich dobré skutky, i skutky kajúcnosti, ba i za Boha podstúpená mučenícka smrť, to všetko spolu neprináša Bohu toľko úcty, koľko sa mu jej dostáva v jedinej sv. omši.“
(sv. Alfonz z Liguori)

Pozrite si rozpis bohoslužieb na X. týždeň v cezročnom období 2018.

Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
www...8. júna 2018 Cirkev po celom svete slávi sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Sv. Otec Benedikt XVI., zdôrazňuje, že týmto sviatkom „osobitným spôsobom zvelebujeme Božiu lásku k ľudstvu, jeho vôľu spasiť celý svet, jeho nekonečné milosrdenstvo.“
  • 4327 x prečítané
Farské oznamy: 4.-10.VI.2018
Oznamy
Dnes (3.VI.) popoludní bude pobožnosť v kostole na Soľnej Bani. Po pobožnosti a výmene ružencových tajomstiev bude nasledovať eucharistická procesia (oltáriky). Všetkých vás srdečne pozývame, zvlášť prvoprijímajúce deti, do služby pri rozsypávaní kvetov.

  • 215 x prečítané
Liturgický program: 4.-10.VI.2018
Bohoslužby
Svätá Eucharistia je sviatosť, v ktorej Ježiš Kristus za nás dáva svoje telo a svoju krv – seba samého, aby sme sa mu aj my odovzdávali v láske a aby sme sa s ním zjednotili vo svätom prijímaní. Tak sa spájame s jediným Kristovým telom – Cirkvou.
(KKC 1322, 1324,1409)

Pozrite si liturgický program na IX. týždeň v cezročnom období 2018.

Z Prvej apológie kresťanov od sv. Justína - Slávenie Eucharistie
Zamyslenia
Na Eucharistii sa nesmie zúčastniť nik, iba ten, kto verí, že je pravda, čo učíme, a bol obmytý kúpeľom na odpustenie hriechov a znovuzrodenie a žije tak, ako to zanechal Kristus.

  • 908 x prečítané