Zjavenie Pána

Toto je veľký sviatok. Kristus sa zjavuje ako mocný vládca vôbec, v Cirkvi a v dušiach. Preto sa tento deň nazýva sviatkom Zjavenia Pána – Epiphania Domini. Trojako sa zjavuje velebnosť Krista, Boha, Kráľa, lebo tri udalosti slávi dnes Cirkev: mudrci z Východu sa mu klaňajú už v Betleheme, Boh Otec ho vyznáva ako svojho milovaného Syna, keď ho Ján krstil v Jordáne, a príroda sa mu podrobuje v prvom zázraku na svadbe v Káne Galilejskej. Liturgia je v znamení betlehemskej poklony.

V našich krajoch sa oddávna koná na sviatok Zjavenia Pána alebo v dňoch blízko tohto sviatku pastoračná návšteva rodín, pri ktorej sa požehná dom a rodina a na dvere sa napíše bežný rok a začiatočné písmena troch mudrcov, ktorí prišli z východu do Betlehema pokloniť sa Pánovi.

– prevzaté z Nábožné výlevy –