Farské oznamy: 13.-19.11.2023

Pozrite si oznamy a liturgický program na 32. týždeň v Cezročnom období.

Dnes (12.11.) popoludní o 14.30 budú vo farskom kostole vešpery. Po vešperách vás pozývame do farskej sály na prezentáciu fotografií z  púte do Talianska.

Dnes (12.11.) je farská zbierka. Pán Boh zaplať za vaše milodary!

Na budúcu (19.11.) nedeľu bude zbierka na dobročinné diela sv. Alžbety. Nech Boh odmení vašu štedrosť!

Pozývame všetky rodiny na budúcu nedeľu (19.11.) o 10.00 na sv. omšu rodín do farského kostola. Pri sv. omši bude spievať zbor Laudemus. Po sv. omši bude požehnanie matiek pred pôrodom. Chceli by sme poprosiť, otcov miništrantov, aby sa pripojili k svojím synom a na tejto sv. omši miništrovali spolu. Ďakujeme!

Upratovanie farského kostola (18.11.) zabezpečuje ruža č. 10. – p. Lukačovej.