Farské oznamy: 20.-26.11.2023

Pozrite si oznamy a liturgický program na 33. týždeň v Cezročnom období.

Dnes (19.11.) popoludní vo farskom kostole pobožnosť nebude.

Dnes (19.11.) je zbierka na dobročinné diela sv. Alžbety. Nech Boh odmení vašu štedrosť!

Záujemcovia o odoberanie časopisu ruženec ,nech sa nahlásila u horliteľky ružencového bratstva. Predplatné na budúci rok je 8.50.

Upratovanie farského kostola (25.11.) zabezpečuje ruža č. 11. – p. Kataríny Semanovej.