Farské oznamy: 24.-30.6.2024

Liturgický program a farské oznamy na 12. týždeň v cezročnom období 2024.

Dnes (23.6) popoludní vo farskom kostole pobožnosť nebude.

Dnes (23.6) je farská zbierka. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

V pondelok (24.6.) o 18.30 bude v Teriakovciach slúžiť sv. omšu novokňaz z farnosti Prešov – Krista Kráľa, Jaroslav Grocký. Pozývame všetkých na sv. omšu a pre novokňazské požehnanie.

Upratovanie farského kostola (28.6.) zabezpečuje ruža č. 8 – p. Strakovej.

V sobotu (29.6.) na sviatok  sv. Petra a Pavla bude zbierka na podporu dobročinných diel sv. Otca (halier sv, Petra). Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

Pozývame všetky rodiny na budúcu nedeľu (30.6.) o 10.00 na sv. omšu rodín do farského kostola. Touto sv. omšou chceme poďakovať za skončený školský rok a poprosiť o Božiu ochranu pre deti aj celé rodiny počas prázdnin a dovoleniek. Pri sv. omši bude spievať zbor Laudemus. Po sv. omši bude požehnanie matiek pred pôrodom. Chceli by sme poprosiť otcov miništrantov, aby sa pripojili k svojím synom a na tejto sv. omši miništrovali spolu. Ďakujeme!

V tomto roku budeme v rámci farnosti organizovať prímestské tábory v týchto termínoch:
29.7. – 2.8.2024
19.8. – 23.8.2024
Bližšie informácie nájdete na www.kvapky.webnode.sk