Farské oznamy: 3.-9.5.2021

Pozrite si liturgický program a úmysly sv. omší na 5. veľkonočný týždeň 2021.

Od 19. apríla sú znovuobnovené verejné bohoslužby.

Vysielanie sv. omší prostredníctvom farského kanálu na Youtube.

Počas celého mesiaca máj sa budeme modliť Loretánske litánie. Pobožnosť začne vždy 15 minút pred večernou sv. omšou.

Doplnený text Loretánskych litánií nájdete ako prílohu v Informátore.

Sv. Otec nás pozýva k modlitbe sv. ruženca počas mesiaca máj s úmyslom o ukončenie pandémie. Sprievodný list otca arcibiskupa a úmysly na každý deň nájdete v Informátore. Pozývame všetkých pripojiť sa k tejto modlitbe, v kostole každý deň pred sv. omšou a doma každý deň o 18.00.

Farské oznamy