Farské oznamy: 8.-14.7.2024

Liturgický program a farské oznamy na 14. týždeň v cezročnom období 2024.

Dnes popoludní (7.7.) o 14.30 bude vo farskom kostole pobožnosť a spoločná modlitba desiatku sv. ruženca. Po pobožnosti bude výmena ružencových tajomstiev.

Združenie kresťanských seniorov pozýva svojich členov na stretnutie, ktoré  sa uskutoční dnes (7.7.) po výmene ružencových tajomstiev vo farskej sále.

Upratovanie farského kostola(13.7.) zabezpečuje ruža č. 10 – p. Lukáčovej.

Pri príležitosti druhého výročia od smrti p. kanonika Mons. Jozefa Šechného, bude za neho slúžená sv. omša v nedeľu 14.7.2024 o 7.30 vo farskom kostole. Pamätajme na neho v modlitbách.

V nedeľu, 21. júla 2024 vás pozývame na arcidiecéznu púť k Panne Márii Karmelskej do Gaboltova. Odchod autobusu bude ráno o 6.00 z parkoviska pri farskom kostole. Cena za dopravu je 10 eur. Záujemcovia nech sa nahlásia v sakristii farského kostola.

V októbri budeme z našej farnosti organizovať púť do Talianska. Program nájdete v Informátore. Prihlásiť sa môžete v sakristii farského kostola.

V tomto roku budeme v rámci farnosti organizovať prímestské tábory v týchto termínoch:
29.7. – 2.8.2024
19.8. – 23.8.2024
Bližšie informácie nájdete na www.kvapky.webnode.sk