Usmernenie – sv. prijímanie na ruku

Milí bratia kňazi,

dôrazne vás žiadam, aby ste pri podávaní svätého prijímania dodržiavali nariadenia a usmernenia Konferencie biskupov Slovenska. Ako diecézny biskup sa s týmito usmerneniami stotožňujem a vyzývam vás, aby ste ich na území Košickej arcidiecézy striktne dodržiavali.

Neustále mi prichádza veľa podnetov z farností, kde si kňazi vysvetľujú veci po svojom, a to nielen v tejto konkrétnej otázke o spôsobe podávania Eucharistie počas pandémie. Niektorí z nás sa, bohužiaľ, stotožňujú s ultrapravicovými názormi a konšpiračnými teóriami, a neštítia sa ich prezentovať vo farských periodikách a pri homíliách.

Nezľahčujme vážnosť pandémie ani nebuďme duchovnými hegemónmi, ktorí vedia sami najlepšie posúdiť každú záležitosť. Nech sa už neopakujú sťažnosti veriacich, ktorí sa dovolávajú nápravy. Sťažujú sa, že duchovný otec ich núti prijímať do úst a znevažuje spôsob podávania svätého prijímania na ruku. Ani sa nevyhovárajte na to, že veriaci sami chcú prijímať iba do úst. Vy, ako predĺžené ruky biskupa, ste im mali tieto veci komunikovať a vysvetľovať. Prednostne sa teraz prijíma na ruku – podotýkam, bez vreckovky, servítky či iných pomôcok. Kto nemôže prijímať na ruku, nech príde na konci radu.

Toto už nie je otázka úcty či neúcty voči Eucharistii, lebo aj do úst sa dá prijímať nehodne či neúctivo. Vidím a vnímam, že teraz sa odkrývajú charaktery mnohých, ktorí sú skúšaní nie v úcte voči Eucharistii, ale v jednote a poslušnosti voči biskupovi.

S pozdravom a požehnaním

+ Mons. Bernard Bober
arcibiskup – metropolita