Hrádok 2017 – fotografie

V našej farnosti je už niekoľkoročná tradícia, že jeden týždeň v auguste putujeme do najstaršieho kostola v Prešove – na Hrádok. Pri príležitosti odpustovej slávnosti k sv. Štefanovi Uhorskému.

A tak tomu nebolo ani tento rok. Každý deň sme sa spoločne stretávali už o 17.15 hod., kedy sme našu duchovnú obnovu začali modlitbou sv. ruženca. A ako je už zvykom jednotlivé dni mali službu naše filiálky.

PONDELOK
fotografie
17:15 – Sv. ruženec – veriaci z filiálky Haniska
18:00 – Svätá omša – dp. Jozef Pekár, farár v Želmanovciach
po sv. omši požehnanie bylín a kvetov

Duchovnú obnovu pred samotným nedeľňajším vyvrcholením sme začali už v pondelok – 14. augusta –  v predvečer sviatku Nanebovzatia sviatku Panny Márie, kedy sa kostolík zaplnil až do posledného miesta.
V homílii sa nám prihovoril a sv. omšu celebroval dp. Jozef Pekár, ktorý pôsobí v Želmanovciach a poukázal na Pannu Máriu, ako na Matku celej Cirkvi.
Aj keď ako ľudia sme rôzny, predsa všetci sme synmi a dcérami nášho Nebeského Otca a Nebeskej Matky.
V tento deň deň mala službu pri sv. omši filiálna obec Haniska

Pondelok

UTOROK
fotografie
17:15 – Sv. ruženec – veriaci z filiálky Šváby
18:00 – Svätá omša – dp. František Mariňák, farár-dekan v Humennom
po sv. omši požehnanie bylín a kvetov

V utorok na samotnú slávnosť Nanebovzatia Panny Márie medzi nás prišiel dp. František Mariňák z Humenného, ktorý vo svojom príhovore poukázal okrem iného aj na nebo, ako na náš domov. Keď sme na cestách, vždy si povieme, už aby sme boli doma, a tak môže byť krajší obraz neba? …
Službu v tento deň mali veriaci z filiálky – Šváby.

Utorok

STREDA
fotografie
17:15 – Sv. ruženec – veriaci z filiálky Ruská Nová Ves
18:00 – Svätá omša – dp. Jozef Gamrát, farár v Trstenom pri Hornáde
po sv. omši adorácia so spevmi Taizé

V stredu sa zapojili do služby veriaci z filálnej obce Ruská Nová Ves.
Sv. omšu, na samotnú slávnosť sv. Štefana, celebroval dp. z Trsteného pri Hornáde Jozef Gamrát  a jeho témou príhovoru bola Svätosť.
Svätí ľudia nehovoria preto aby hovorili, ale pretože majú čo povedať. A na to, aby sme mali čo povedať, musíme byť hlboký, premýšľajúci ľudia.
Po sv. omši sme mali možnosť sa zúčastniť moderovanej adorácie spojenej so spevmi Taizé.

Streda

ŠTVRTOK
fotografie
17:15 – Sv. ruženec – veriacii z filiálky Teriakovce
18:00 – Svätá omša – dp. Marek Haratim, farár v Kračúnovciach
po sv. omši požehnanie áut

Vo štvrtok bol témou sv. Imrich a mužská špiritualita. V homílii sa k nám prihovoril dp. Marek Haratim z Kračúnoviec, ktorý okrem iného poukázal aj na to, čo hovoril sv. Štefan Imrichovi, aby sa nevyvyšoval nad slabými a neskláňal pred silnými. To určite platí ako povzbudenie aj pre nás, aby sme sa naučili, nevyvyšovať nad slabšími a neskláňať pred silnými.
Službu pri sv. omši mali veriaci z filiálnej obce Teriakovce a po jej skončení bolo na parkovisku požehnanie áut.

Štvrtok

PIATOK
fotografie
17:15 – Sv. ruženec – veriaci z filiálky Soľná Baňa
18:00 – Svätá omša – dp. Peter Fogáš, kaplán v UPC Košice
po sv. omši krížová cesta na cintorín a pri hlavnom kríži modlitba za zosnulých

V piatok medzi nás prišiel dp. Peter Fogaš z UPC Košice, ktorý sa vo svojom príhovore zameral na krásu – krásu ženy, keďže témou tohto večera bola sv. Alžbeta Uhorská – ženská špiritualita.
V závere po požehnaní sme sa spoločne vybrali s našimi kaplánmi na krížovú cestu, kde sme sa zamýšľali nad tým, ako je v dnešnej dobe potrebné mať ČAS.
Modlitbu sv. ruženca a službu pri sv. omši mali veriaci z filiálky Soľná Baňa.

Piatok

SOBOTA
fotografie
Korunka Božieho milosrdenstva
Vešpery
Pásmo duchovných piesni – Hanka Servická
Vigílna svätá omša s novokňazským požehnaním – dp. Dominik Plavnický, kaplán v Stropkove
Začiatok celonočnej Eucharistickej adorácie

V sobotu sme začali pred kostolom o 18-tej hodine Korunkou Božieho milosrdenstva, pokračovali sme slávnostnými vešperami.
O 19:00 hod. bolo na programe pásmo duchovných piesní v podaní Hanky Servickej, ktoré sa začalo pred kostolom, ale pre nepriazeň počasia sme sa presunuli do kostola, kde program pokračoval až do začiatku modlitby sv. ruženca, ktorý sa predmodlievali veriaci z Opálu.
O 20:30 sme pokračovali slávnostnou sv. omšou, kde hlavným celebrantom a kazateľom bol dp. Dominik Plavnický pôsobiaci v Stropkove, ktorý nám v závere sv. omše udelil novokňazské požehnanie.
Po nej, sme až do nedeľňajšieho rána bdeli pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou.

Sobota

NEDEĽA
fotografie
8:30 – Ukončenie celonočnej adorácie
9:30 – Sv. omša v kostole – dp. Peter Gazda, farár-dekan
10:30 – Slávnostná odpustová svätá omša – Prof. Mons. Pavol Dráb, veľprepošt košickej kapituly

Nedeľa, deň, kedy sme zakončili naše tohtoročné putovanie ku cti sv. Štefana na Hrádku. Vyvrcholením celého týždňa bola slávnostná odpustová sv. omša o 10:30 hod., ktorú celebroval a prihovoril sa k nám Prof. Mons. Pavol Dráb, veľprepošt košickej arcidiecézy. Aj keď nám celé doobedu pršalo, predsa na túto sv. omšu prišlo množstvo veriacich či už to boli domáci alebo z blízkeho okolia.

Nedeľa