Hrádok

Odpust na Hrádku má svoju tradíciu

Jozef Eliaš / 06.09.2019

Najstarším kostolom na území Prešova je Kostol sv. Štefana Uhorského v Prešove–Solivare, medzi miestnymi známy ako Hrádok. Prvá zmienka o existencii tohto kostola je z roku 1261.

Odpust na Hrádku má svoju tradíciu
Vzácny celebrant odpustovej svätej omše, kardinál Jozef Tomko Snímka: Zuzana Lešková

V súčasnosti sa kostol využíva len zriedkavo, najmä pri pohrebných obradoch. Každoročne je však v polovici augusta miestom, kam prichádzajú ľudia nielen zo solivarskej farnosti na odpustovú slávnosť ku cti sv. Štefana. Tak tomu bolo aj tohto roku. Počas týždňa od 12. augusta prebiehala na tomto posvätnom mieste duchovná obnova, pri ktorej každý deň predstúpil iný kazateľ s témou súvisiacou s jubilejným rokom svätých košických mučeníkov.

Vyvrcholením bola slávnostná odpustová svätá omša, ktorú celebroval kardinál Jozef Tomko. Zúčastnilo sa na nej okolo 1 500 veriacich. V homílii otec kardinál vyzdvihol svätý život Štefana Uhorského, poukázal na jeho titul apoštolského kráľa, pretože rozširoval vieru medzi tými, ktorých mu Boh zveril, aby im vládol. Kardinál pripomenul aj známe poučenie sv. Štefana synovi sv. Imrichovi. Odporúča mu zachovať katolícku vieru, vernosť Cirkvi, nábožnosť, milosrdenstvo s utláčanými a ďalšie čnosti, ktoré sú potrebné nielen na pozemské kraľovanie, ale najmä na získanie Božieho kráľovstva. Hoci ho svätec adresoval svojmu synovi, rovnako je aktuálne aj pre ľudí dnešných dní. 

Hrádok