Kňazstvo

Ježišu, prosím ťa za tvojich verných a horlivých kňazov, za tvojich neverných a vlažných kňazov, za tvojich kňazov, ktorí namáhavo pracujú doma alebo v cudzine na ďalekých misijných poliach, za tvojich pokúšaných kňazov, za tvojich osamotených a opustených kňazov, za mladých ale i za zomierajúcich kňazov, za duše kňazov v očistci.
Ale nadovšetko ti odporúčam kňazov, ktorí sú mi najdrahší – kňaza, ktorý ma pokrstil, kňazov ktorí ma rozhrešili od mojich hriechov, kňazov na ktorých omšiach som sa zúčastnil a ktorí mi dali tvoje Telo a tvoju Krv vo svätom prijímaní, kňazov, ktorí ma učili a vzdelávali a všetkých kňazov, ktorým som dlžný iným spôsobom.
Ježišu, drž si ich blízko pri svojom Srdci a hojne ich požehnávaj v tomto čase i vo večnosti. Amen.

modlitba.sk

Pozrite si stránku kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.


Modlitba o odvahu v povolaní

Pane Ježišu
som mladým človekom,
ktorý žije v súčasnosti.
Mám rád výhody,
lákajú ma ľahké rozhodnutia.
Som synom tejto doby.
Dnes však medzi tisícami hlasov
počujem Tvoj neomylný hlas:
Poď za mnou.
V súčasnosti búraš moje sny,
prevraciaš moje plány.
Potrebuješ ma, môj entuziazmus,
moju štedrosť, moju mladistvú silu.
Čo chceš odo mňa?
Pane, kam ma vedieš?
Daj mi odvahu vykročiť.
Zanechať moje veci, môj domov,
moju krajinu a mojich ľudí.
Pane som taký neistý a mladý.
„Nehovor: »Mladý som,«
ale choď… a ja budem
vždy s tebou.“ (porov. Jer 1)

Oznamy