Zmierenie

A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

Jn 20, 21-23

Pred prvým piatkom: Pondelok – štvrtok od 6.00 ; popoludní od 16.30

Chorých spovedáme na I. piatok od 8.00.

Pred sviatkami podľa nedeľných oznamov (Vianoce, Veľká noc, I. sv. prijímanie, birmovka, odpust, Všetkých svätých).

Každý deň spovedáme pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov. Tí, čo chcú prijať sviatosť pokánia, nech počkajú na kňaza pri spovednici.
Nenechávajte si sv. spoveď na posledné dni týždňa, aby sme predišli zbytočnému návalu.


Ako sa spovedať?

Upozorňujeme, že k sv. spovedi sa treba pripraviť podľa otázok spovedného zrkadla ešte doma. Zachovajme správny postup sv. spovede: 

a) prežehnanie
b) spovedná formula: Spovedám sa Pánu Bohu:…, posledná spoveď bola…, predstavenie sa.
c) vyznanie hriechov: má byť úplné, úprimné a zreteľné. Úplne znamená povedať všetky hriechy, na ktoré sme si spomenuli. Úprimne povedať hriechy tak, ako sa stali: bez ospravedlňovania, vyhovárania alebo zbytočného zaobaľovania. Úprimnosť zaručuje odpustenie, kde niet úprimnosti, tam niet odpustenia. Zreteľná znamená vyjadrovať sa tak, aby kňaz počul a rozumel – zrozumiteľne a vo vyjadrení musí byť jasné o čo ide. V spovedi hovorme iba o sebe a iba to, čo tam patrí. Berme ohľad na tých, čo čakajú v rade. Vyznanie hriechov zakončíme: „Na viac hriechov sa už nepamätám“, aby kňaz vedel, že sme skončili.
d) Potom kňaz dá ponaučenie kajúcnikovi a uloží kajúci skutok (zadosťučinenie)
e) Ľútosť – pri slovách rozhrešenia sa máme prežehnať.
f) Na záver sa nezabudnime – ako nás na to kňaz vyzve – poďakovať sa: „Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky“ a „Bohu vďaka“.
Po samotnej spovedi nás viaže povinnosť vykonať kajúci skutok uložený spovedníkom, ktorý si nemôžeme sami zameniť. Nevykonať uložené pokánie znamená nový ťažký hriech.

Buďme ohľaduplní, trpezliví a dobre pripravení, aby sa kňazi a ostatní čakajúci v rade nemuseli zdržiavať pri sv. spovedi pre našu nedostatočnú prípravu. Majme ale na pamäti, že aj čakanie v rade je znakom pokánia.

Oznamy