Farské slávnosti

Výročná slávnosť konsekrácie kostola

 • sv. omše ako vo sviatok v pracovný deň + celodenná adorácia
 • Farský kostol – 7. júna
 • Soľná Baňa – 29. augusta
 • Ruská N. Ves – 23. septembra
 • Teriakovce – 9. októbra

Slávnosť titulu kostola

 • Farský kostol – Najsv. Trojice
 • Haniska – Najsv. Trojice
 • Soľná Baňa – Narodenia sv. Jána Krstiteľa – 24. VI.
 • Kaplnka sv. Rócha – 16. VIII.
 • Hrádok – Sv. Štefana, uhorského kráľa – 16. VIII.
 • Ruská N. Ves – Bl. P. Márie Sedembolestnej – 15. IX.
 • Teriakovce – Sv. Michala, archanjela – 29. IX.
 • Teriakovce – Božieho Milosrdenstva
 • Šváby – Sv. Jána Pavla II.

Výročný deň farskej poklony

Vo všetkých kostoloch adorácia ako na I. piatok: 4. augusta, 7. decembra


Adorácia Najsv. Sviatosti

Každý štvrtok od 16.30; na I. piatok mesiaca je adorácia od 12.00 hod. do večernej sv. omše.