Farnosť

Do pôsobnosti farnosti Prešov – Solivar patrí územie tejto prímestskej časti Prešova s filiálkami – Soľná Baňa, sídlisko Šváby, Teriakovce a Ruská Nová Ves.

Zavediem na svoj svätý vrch a rozradostím ich v svojom dome modlitby; ich celopaly, ich obety budú ľúbeznými na mojom oltári. Veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy!

Iz 56,7

V samotnom Solivare sú tri kostoly – farský kostol zasvätený Najsvätejšej Trojici a filiálne kostoly: Sv. Jána Krstiteľa na Soľnej Bani a kostol Sv. Štefana, Uhorského kráľa na Hrádku, kde sa momentálne sväté omše neslávia kvôli jeho nevyhovujúcemu stavu. Na sídlisku Šváby sa sväté omše slávia v Komunitno-pastoračnom centre, ktorého súčasťou je aj kaplnka.

Vo farnosti sa nachádza i Kaplnka sv. Rocha. Traduje sa, že sa postavila z príspevkov veriacich, na odvrátenie moru, ktorý obec zachvátil roku 1830.

Ku farnosti patrí aj filiálny kostol Božieho milosrdenstva v Teriakovciach a kostol Sedembolestnej Panny Márie v Ruskej Novej Vsi.

Po modifikácii farnosti bola filiálka Haniska s kostolom zasväteným Najsvätejšej Trojici pričlenená ku farnosti Kendice.