Pohreby

Pohreby sa nahlásia najprv na Mestskom cintoríne a s potvrdeným Listom o prehliadke mŕtveho prídu príbuzní na farský úrad.

Kresťanským pohrebom preukazujeme mŕtvemu ľudskému telu prislušnú úctu. Pritom prosíme Boha, ktorému všetko žije, aby pripojil duše našich zosnulých k svätým a vyvoleným a aby ich tela vzkriesil keď príde deň posledný.

Pohrebné obrady

Keďže je celá rodina pospolu, pohrebná sv. omša sa slávi hneď po pohrebe vo farskom kostole. Rodina zosnulého má zabezpečiť lektorov na čítania pri pohrebe a na sv. omši. Pri pohrebnej sv. omši majú pozostalí príbuzní pristúpiť k sv. prijímaniu za dušu zosnulého.

Zvonenie hláste u p. kostolníka.

Oznamy