Kňazi

Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: „Koho mám poslať, kto nám pôjde?“
I povedal som: „Hľa, tu som, pošli mňa!

Iz 6,8

vsdp. Peter Gazda, farár

Mons. Jozef Šechný
dp. Pavol Fedorko, kaplán
dp. Jozef Eliáš, kaplán