Poďakovanie – Hrádok 2019

„Všemohúci Bože, predchádzaj naše konanie svojím vnuknutím a sprevádzaj ho svojou pomocou, aby sme všetky podujatia stebou začínali a stvojou pomocou i dokončili.“

Túto modlitbu prednášame Bohu pred každou významnou udalosťou, ktorú organizujeme v našej farnosti. Aj tento rok sme sa takto modlili a Bohu patrí veľká vďaka, že nás vypočul, že nám pomáhal a požehnával nás počas celej tohtoročnej odpustovej slávnosti. Verím, že sme všetci prežili požehnaný týždeň, bohatý na milosti.

Poďakovať sa chcem aj všetkým vám, ktorí ste prispeli svojou ochotou a pomocou k priebehu nášho odpustu. Bolo vás veľa a verím, že najlepšiu odmenu pre vás pripravuje všemohúci Boh. Moje skromné, ľudské poďakovanie by som rád adresoval všetkým členom pastoračných rád, zborom, organistom, kostolníkom, lektorom, spevákom, kvetinárkam i miništrantom. Vy všetci ste pomohli k dôstojnému priebehu liturgie na Hrádku.
Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli v sobotu 10. augusta pomôcť poupratovať a pripraviť kostol na sv. Štefana a jeho okolie na odpustovú slávnosť. Poďakovanie  patrí chlapom, ktorí postavili a poskladali pódium na ktorom sme privítali vzácneho hosťa i samého Krista v Eucharistii.
Bez pomoci našich skautov by sa ťažko uskutočnil taký vydarený Deň rodiny v našej farnosti. Ich prítomnosť a ochotu sme mohli vidieť počas celého odpustového týždňa. Boh nech odmení ich pomoc!
Niekoľko našich žien som poprosil, aby napiekli zákusky, ktoré sa rozdávali na konci odpustovej sv. omše. Veľmi ochotne to urobili, a urobili to veľmi dobre, zákusky sa rozobrali za niekoľko krátkych okamihov. Ďakujem veľmi pekne!

Veľa ďalších dobrých ľudí sa podieľalo na príprave a priebehu tohtoročnej odpustovej slávnosti sv. Štefana n Hrádku. Každý si zaslúži uznanie a vďačnosť. Pán Boh zaplať všetkým!

// Peter Gazda, dekan-farár