Primície novokňaza dp. Karola Saksu

Mať vo farnosti novokňaza nie je samozrejmosť. Je to znak veľkého Božieho požehnania. Nielen pre samotného primicianta, ale aj pre našu farnosť. Chce nás povzbudiť k ešte väčšej horlivosti a modlitbe, aby v našich rodinách vyrástlo veľa svätých kňazov, veľa svätých manželov a manželiek.

V sobotu 27. júna sme vo farnosti mali druhé primície dp. Karola Saksu. Pri jeho prvej svätej omši sme ďakovali za nášho Karola a vyprosovali mu všetky dary a milosti pre jeho kňazský život. Nech nás aj táto slávnosť povzbudí vo viere a prebudí v nás ešte väčšiu túžbu po spojení s Kristom.

Fotografie si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.