Hrádok 2011 – fotografie

Hrádok 2011 – utorok
Začiatok duchovnej obnovy na Hrádku. Deň sviatku sv. Štefana Uhorského.
16.VIII.2011.
8.00 – sv. omša;
Celodenná adorácia;
17.30 – moderovaná adorácia;
18.15 – Eucharistické požehnanie;
18.30 – sv. omša – rehoľa Dominikánov;
Po sv. omši – predstavenie rehole dominikánov na Slovensku.

Hrádok 2011 – streda
17.VIII.2011.
17.30 – modlitba sv. ruženca;
18.30 – sv. omša – rehoľa Bosých karmelitánov;
Po sv. omši – predstavenie rehole bosých karmelitánov na Slovensku.

Hrádok 2011 – štvrtok
18.VIII.2011.
17.30 – modlitba sv. ruženca;
18.30 – sv. omša – Spoločnosť Božieho slova;
Po sv. omši – predstavenie spoločnosti Božieho slova na Slovensku.

Hrádok 2011 – piatok
19.VIII.2011.
18.00 – modlitba sv. ruženca;
19.00 – sv. omša – Rehoľa benediktínov;
Po sv. omši predstavenie rehole benediktínov na Slovensku.

Hrádok 2011 – sobota
20.VIII.2011.
18.00 – krížová cesta od farského kostola;
19.00 – slávnostné vešpery a privítanie pútnikov;
19.30 – sv. omša – Rehoľa pallotínov;
Predstavenie rehole pallotínov na Slovensku;
21.00 – evanjelizačný program MY WAY
22.00 – sv. omša – Rehoľa augustiniánov;
23.00 – korunka Božieho milosrdenstva;
Začiatok celonočnej adorácie.