Hrádok 2021 – fotografie

V našej farnosti je už niekoľkoročná tradícia, že jeden týždeň v auguste putujeme do najstaršieho kostola v Prešove – na Hrádok. Pri príležitosti odpustovej slávnosti k sv. Štefanovi Uhorskému.

Hrádok

Každý deň sme sa spoločne stretávali už o 17.15 hod., kedy sme našu duchovnú obnovu začali modlitbou sv. ruženca. A ako je už zvykom jednotlivé dni mali službu naše filiálky.

Pondelok

Pozrieť fotografie

17.15 – Sv. ruženec (Teriakovce)
18.00 – Sv. omša: „Sv. Štefan Uhorský“ – dp. Pavol Vandžura, farár Torysa

Utorok

Pozrieť fotografie

17.15 – Sv. ruženec (Ruská Nová Ves)
18.00 – Sv. omša: „Jozef Najvernejší“ – dp. Pavol Fedorko, kaplán
Požehnanie rodín

Streda

Pozrieť fotografie

17.15 – Sv. ruženec (Soľná Baňa)
18.00 – Sv. omša: „Patrón umierajúcich“ – dp. Jozef Šechný, kanonik
Krížová cesta na cintorín a pri hlavnom kríži modlitba za zosnulých

Štvrtok

Pozrieť fotografie

17.15 – Sv. ruženec (Šváby)
18.00 – Sv. omša: „Svetlo patriarchov“ – dp. Peter Gazda, farár
Požehnanie áut

Piatok

Pozrieť fotografie

17.15 – Sv. ruženec (Haniska)
18.00 – Sv. omša: „Jozef najmúdrejší“ – dp. Michal Bodnár, kaplán Košice Podhradová
Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu a Eucharistické požehnanie

Sobota

Pozrieť fotografie

17.15 – Sv. ruženec (Farský kostol)
18.00 – Sv. omša – dp. Matúš Poremba, kaplán PO – Kráľovnej pokoja
Modlitba za chorých
19.30 – Vešpery
20.00 – Začiatok celonočnej adorácie
20.15 – Korunka Božieho milosrdenstva

Nedeľa

Pozrieť fotografie
8.00 – Ukončenie adorácie
8.30 – Sv. omša v kostole – dp. Peter Gazda, farár
9.30 – Slávnostný sv. ruženec
10.30 – Slávnostná odpustová sv. omša – dp. Pavol Kožuško, farár Prešov – Krista Kráľa