Hrádok 2015

Od 10. do 16. augusta sme sa stretávali v najstaršom kostole na území mesta Prešov, a to na Hrádku, aby sme tak dali úctu sv. Štefanovi, ktorému je zasvätený práve tento kostol. Pozrite si fotografie.

Pondelok
fotografie
17.30 – Sv. ruženec – veriaci z filiálky Haniska
18.30 – Sv. omša – Františkáni – P. Anton Milan Kračunovský; kňaz, gvardián, správca kostola, člen misijného tímu, magister stálej formácie, definítor

Pondelok

Utorok
fotografie
17.30 – Sv. ruženec – veriaci z filiálky Teriakovce
18.30 – Sv. omša – Dominikáni – fr. Hilár Jozef Štefurik OP

Utorok

Streda
fotografie
17.30 – Sv. ruženec – veriaci z filiálky Ruská Nová Ves
18.30 – Sv. omša – Augustiniáni – P. Juraj Pigula

Streda

Štvrtok
fotografie
17.30 – Sv. ruženec – veriaci z filiálky Soľná Baňa
18.30 – Sv. omša – Saleziáni – don Milan Ficík

Štvrtok

Piatok
fotografie
17.30 – Slávnostný sv. ruženec – veriaci z filiálky Opál
18.30 – Sv. omša – Premonštráti – Prelát Ambróz Martin Štrbák O. Praem

Piatok

Sobota
fotografie
17.30 – Krížová cesta od farského kostola
Privítanie pútnikov (na priestranstve pred kostolom)
18.30 – Pozdravujeme rodiny – akadémia, modlitba
20.00 – Vešpery
20.30 – Slávnostný sv. ruženec (filiálka Šváby)
21.00 – Vigílna sv. omša – dp. Blažej Revický, novokňaz, kaplán PO – Kráľovnej Pokoja
22.00 – Začiatok celonočnej adorácie

Sobota

Nedeľa
fotografie
8.00 – Ukončenie celonočnej adorácie
8.30 – Farská sv. omša (Mons. ThLic. Jozef Šechný – kanonik, dekan-farár)
Slávnostný sv. ruženec
10.30 – Slávnostná odpustová sv. omša (Mons. prof. ThDr. Gabriel Ragan PhD.)   
Po sv. omši Eucharistický sprievod do farského kostola

Nedeľa