Hrádok 2019 – fotografie

V našej farnosti je už niekoľkoročná tradícia, že jeden týždeň v auguste putujeme do najstaršieho kostola v Prešove – na Hrádok. Pri príležitosti odpustovej slávnosti k sv. Štefanovi Uhorskému.

Hrádok

Každý deň sme sa spoločne stretávali už o 17.15 hod., kedy sme našu duchovnú obnovu začali modlitbou sv. ruženca. A ako je už zvykom jednotlivé dni mali službu naše filiálky.

PONDELOK
fotografie
17.15 – Radostný sv. ruženec (Teriakovce)
18.00 – Sv. omša: „Boh – darca povolania“ – dp. Martin Miškuf, novokňaz – kaplán Sabinov
Duchovno-hudobné zamyslenie o povolaní

V prvý deň duchovnej obnovy sme privítali novokňaza dp.  Martina Miškufa, ktorý sa vo svojom príhovore zameral na: „Boh – darca povolania.“ Po svätej omši bolo duchovno-hudobné zamyslenie o povolaní.

Pondelok

UTOROK
fotografie
17.15 – Bolestný sv. ruženec (Haniska)
18.00 – Sv. omša: „Život ako putovanie k Bohu“ – dp. Lukáš Poklemba, kaplán Sečovce
Spoločné požehnanie áut

V utorok medzi náš prišiel dp. kaplán Lukáš Poklemba pôsobiaci v Sečovciach, ktorý pôsobil aj v našej farnosti. A témou jeho príhovoru bol: „Život ako putovanie k Bohu“. Po svätej omši nechýbalo požehnanie áut.

Utorok

STREDA
fotografie17.15 – Slávnostný sv. ruženec (Šváby)
18.00 – Sv. omša: „Spojení v Bohu“ – dp. Jozef Vihonský, farár Košice-Barca
Modlitba za vzdialených členov našich rodínV stredu sme privítali dp. farára z Košíc – Barce dp. Jozefa Vihonského, ktorý sa v príhovore zameral na tému: „Spojení v Bohu“. V závere sme sa spoločne modlili za vzdialených členov našich rodín.

Streda

ŠTVRTOK
fotografie
17.15 – Slávnostný sv. ruženec (Farský kostol)
18.00 – Sv. omša: „Nanebovzatie Panny Márie“ – dp. Michal Paľovčík, farár Dlhé n/Cirochou
Požehnanie bylín a kvetov

Vo štvrtok na Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie medzi nás prišiel dp. Michal Paľovčík, pôsobiaci ako farár v Dlhom nad Cirochou. Témou príhovoru bolo: „Nanebovzatie Panny Márie“. V závere nechýbalo požehnanie bylín a kvetov.

Štvrtok

PIATOK
fotografie
17.15 – Bolestný sv. ruženec (Ruská Nová Ves)
18.00 – Sv. omša: „Verní v radosti i v utrpení“ – dp. Marcel Jurč, duchovný správca UPC KE
Krížová cesta na cintorín a modlitba za zosnulýchV piaty deň duchovnej obnovy sme medzi nami privítali duchovného správcu UPC v Košiciach dp. Marcela Jurča. V tento deň sme mali krížovú cestu na cintorín a modlili sme sa za našich zosnulých. No však ešte predtým sa k nám v homílií prihovoril o. Marcel na tému: „Verní v radosti i v utrpení“.

Piatok

SOBOTA
fotografie
18.00 – Korunka Božieho Milosrdenstva
18.30 – Kanonické vešpery
19.00 – Ruženec svetla (Soľná Baňa)
20.00 – Sv. omša – dp. Ján Knapík, TV Lux
21.30 – Moderovaná adorácia so spevmi z Taizé
22.00 – Začiatok celonočnej adorácieV sobotu sme začali program na priestranstve pred kostolom Korunkou k Božiemu milosrdenstvu a pokračovali slávnostnými kanonickými vešperami. Nechýbal ruženec a následne svätá omša, kde hlavným celebrantom a kazateľom bol dp. Ján Knapík.

Sobota

NEDEĽA
fotografie
8.00 – Ukončenie adorácie
8.30 – Sv. omša – dp. Peter Gazda, dekan – farár
9.30 – Slávnostný sv. ruženec
10.30 – Slávnostná sv. omša – J. Em. Jozef kardinál Tomko

Slávnostné ukončenie a vyvrcholenie odpustovej slávnosti svätého Štefana Uhorského bola nedeľňajšia odpustová svätá omša, ktorú celebroval vzácny hosť J. Em. Jozef kardinál Tomko.

Nedeľa