25. výročie Cirkevnej základnej školy sv. Gorazda

Dňa 20. novembra 2017 sme si s radostným a vďačným srdcom pripomenuli vznik našej katolíckej školy vo farnosti Prešov–Solivar. V dopoludňajších hodinách sme v jej priestoroch medzi nami privítali otca biskupa Mareka Forgáča.

Ďakovná slávnosť pokračovala sv. omšou v Kostole Najsvätejšej Trojice, ktorej hlavným celebrantom bol pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Spolu s ním slúžili pán dekan P. Gazda, p. kanonik J. Šechný, naši páni kapláni P. Fedorko a M. Poremba a bývalý p. kaplán M. Jurč. Pozvanie prijalo aj mnoho bývalých učiteľov, zamestnancov školy a rodičia našich žiakov.

Po svätej omši sa všetkým prítomným prihovorila p. riaditeľka M. Kertysová a šikovní žiaci predstavili svoje talenty v podobe básne, spevu, folklórneho pásma a hry na hudobné nástroje.

Fotografie si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.

25. výročie Cirkevnej základnej školy