Hrádok všedný i sviatočný

Málokedy si cez všedný pohľad zameriame svoj zrak na Hrádok ako dominantu našej farnosti. Ale keď sa blíži sviatok sv. Štefana, kráľa, už pár týždňov pred týmto sviatkom venuje sa pozornosť tejto odpustovej udalosti. Razom sa toto návršie dostane do pozornosti , veď počas týždňa a najmä pri slávnosti sa tu vystrieda niekoľko stoviek ľudí.

Krása, pokoj a duchovné poklady pri sv. omšiach stávajú sa cennosťou Božej pravdy pre život viery.

Bohatá cirkevná história tak ožíva spred vyše ôsmich storočí. Tento pokoj  všedných dní týždeň pred hlavným dňom odpustovej slávnosti dostáva vo farnosti duchovný nádych pravdy o Bohu aj skrz tohto svätca.
A to čo sa v behu dní nedarí duchovne naplniť, čas týchto dní spojených s Hrádkom mnohých obohatí časom poznania a pokory vo viere.
Je to akoby zavŕšenie a poďakovanie za dovolenkové i prázdninové cesty,  aby sme prehodnotili i poďakovali za dobrodenia, ktoré sme dostali počas oddychu.

A tak odpust, ktorého veľkorysejšie základy sa kládli v r. 2005, sa stal novou cestou duchovnosti v tejto farnosti. Tu treba si tiež všimnúť Hrádok všedný i sviatočný. Všedný je naplnený najmä pohrebnými obradmi spojenými so sv. omšami, čo je to v tomto čase 7-8 krát do mesiaca zo strany našej farnosti, hoci pohrebné obrady majú tam aj iné farnosti z Prešova. Čas sviatočný má svoju náplň najmä v čase odpustovej slávnosti. To je zmyslom nášho putovania na Hrádok.
V rannom stredoveku miesta úcty sú centrom, ktoré majú svoj význam aj v našej dobe. Púte mali a majú zmysel pozastavenia sa v pokore a rozjímaní na ceste života viery, takéto dary majú hodnotu, ktorá sa neskazí…
Tu sa naberajú sily rodiny, spoločenstva do každodenného života, tu sa nájde duchovné bohatstvo, to sú tie dary, ktoré dávajú krásu telu i duši a zveľaďujú lásku osobného i rodinného života. Je to pokrm pre dušu, ktorému sa nič nevyrovná.

Nech aj táto udalosť na Hrádku v tomto roku nesie silu Božieho požehnania, ktoré posilňovalo našich predkov v DUCHU a PRAVDE pre život Božieho ľudu. Najmä, keď máme nádej, že nás svojou prítomnosťou poctí  J. E. o. kardinál Jozef Tomko tak, ako prisľúbil.

Spojme sa v modlitbe svedectva viery.

// Mons. Jozef Šechný