Odpustová slávnosť sv. Róchusa na Soľnej Bani 2018

Každoročne veriaci Soľnej Bane putujú ku kaplnke sv. Róchusa. Kaplnka na Soľnej Bani bola postavená v roku 1823 z vďačnosti za odvrátenie moru, ktorý v roku 1831 postihol obec.

Svätyňa stojí na mieste starého banského kostola. Je jednoloďovou, klasicistickou stavbou. Nad priečelím je malá drevená vežička, v nej je zvon s nápisom: Fudit me Eperiesini 1807. V interiéry kaplnky je v ráme olejomaľba znázorňujúca tri osoby. Uprostred je sv. Róchus so psom, napravo je sv. Ján Nepomucký a na ľavo je sv. Sebastián. Nad ním je Svätá Trojica.

Slávnostnú svätú omšu celebroval dp. Jozef Eliaš, kaplán. Vo svojej homílií priblížil nielen život sv. Róchusa, ale poukázal aj na „morové rany dnešnej doby“.

Fotografie si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.

Odpustová slávnosť sv. Róchusa