Poďakovanie p. kaplánovi Matúšovi za jeho pôsobenie v našej farnosti

V týchto dňoch prišlo rozhodnutie z Košického arcibiskupstva o preložení nášho p. kaplána vdp. Matúša Porembu do farnosti Kráľovnej pokoja – Prešov – Sídlisko III.

Touto cestou by som sa mu chcel v mene nás všetkých poďakovať za všetko, čo tu počas svojho pôsobenia vykonal a zanechal.

Dva roky zhrnúť do pár viet nie je ľahké. Tak ako nebolo ľahké jemu prísť do novej farnosti a medzi nových ľudí. No už po pár dňoch sa ,,oťukal“ a každým dňom si získaval ľudí, deti, mládež, starších vo všetkých spoločenstvách a filiálkach našej farnosti. Sväté omše so zaujímavými témami, kamarátsky prístup s miništrantmi, s mladými, futbalové štvrtky, cez spovedanie si našiel blízky vzťah aj k seniorom a chorým.

Cudzia mu nebola ani práca okolo kostolov, farského dvora, fary. Už keď sme ho dlhšie hľadali a nevedeli nájsť, vedeli sme, že ho pravdepodobne nájdeme s kosačkou na záhrade. Nemôžeme nespomenúť jeho zmysel pre poriadok, upratovalo sa všetko, kde sa len dalo. Jeho zanietenosť a zápal do práce bol vždy nákazlivý.

Svoj kňazský sľub dodržiaval nielen vo vzťahu k Cirkvi a k Bohu, ale aj k veriacim. Ľudský a láskavý prístup, vypočutie, rozhovor, pomoc, nasmerovanie. Asi takto by sme mohli charakterizovať evanjelizáciu nášho pána kaplána v našej farnosti. ,,Nášho“ píšem preto, lebo hoci odchádza aj keď nie ďaleko v našich srdciach a mysliach ostáva.

Klasik by povedal: ,,Jediné, čo bude dôležité, keď odídeme, budú stopy lásky, ktoré sme zanechali.“

Milý náš pán kaplán Matúš, zanechali ste dielo, ktoré my, veriaci, v tejto chvíli nevieme ani doceniť.
Vrúcna vďaka Vám za všetko, vďaka Vám za to, že sme Vás mohli spoznať, vďaka Bohu zato, že si Vás zvolil za svojho služobníka vo svojej vinici, vďaka Vám za to, že ste boli k nám láskavý a slúžili ste Božiemu ľudu v našej solivarskej farnosti.

Buďte stále svetlom, ktoré ukazuje správnu cestu k Pánu Bohu.

V modlitbách prosíme Pannu Máriu, aby Vás ochraňovala aj na novom pastoračnom mieste. Nebojíme sa o Vás, pretože Vás zverujeme pod jej mocnú ochranu a pod ochranu Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.