Pôstna disciplína katolíckej cikrvi

Popolcová streda je dňom prísneho pôstu, čo znamená iba 3x na deň jesť, z toho raz dosýta a vylúčiť mäsitý pokrm. Príkaz pôstu viaže každého kresťana katolíka vo svedomí od 18. do 60. r. života pod ťažkým hriechom. Od 14. r. života viaže iba povinnosť zdržanlivosti od mäsitého pokrmu. Ale aj mladších treba privykať podľa možnosti zachovať pôst.

Každý piatok v roku – a to nielen počas pôstneho obdobia – je v Cirkvi dňom pokánia. Teda sme povinní vykonať jeden z nasledujúcich kajúcich skutkov: zdržanlivosť od mäsitého pokrmu,  účasť na sv. omši, bolestný ruženec,  krížová cesta, skutok lásky blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym prejavom pomoci alebo návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých alebo hmotná pomoc chudobným čí viacdetným rodinám a pod., zrieknutie sa sledovania televíznych programov (okrem správ) alebo fajčenia, alkoholických nápojov alebo iné sebazaprenie. Čokoľvek z týchto skutkov si možno vybrať, ale nejakým z nich máme zachovávať piatky počas celého roka, ak naň nepripadne slávnosť.