Primície novokňaza dp. Dominika Adamčíka

„Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.“

Ž 37, 4

Dostala sa nám milosť od Pána, nášho Boha, máme novokňazov. Pán si vyvolil robotníkov do svojej vinice z našej farnosti – dp. Dominika Adamčíka a dp. Karola Saksu.

V nedeľu 21. júna sa celá naša farnosť zobudila do krásneho sviatočného rána. Na kráse mu však pridala veľmi významná udalosť a to primície Dominika Adamčíka.

V tento deň sme boli všetci v očakávaní ako to nakoniec dopadne. Bolo niečo po pol desiatej hodine a náš farský kostol sa zaplnil do posledného miesta.

Fotografie si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.

Novokňaz Dominik slávil svätú omšu v našej filiálnej obci Teriakovce. Kde v závere nechýbalo aj novokňazské požehnanie.

Fotografie si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.