50 rokov od kňazskej vysviacky Mons. Jozefa Šechného

Tento týždeň uplynie 50 rokov od kňazskej vysviacky otca kanonika Mons. Jozefa Šechného, ktorý pôsobil v našej solivarskej farnosti v rokoch 2004 – 2017 ako správca farnosti dekan-farár a v rokoch 2017 – 2022 ako výpomocný duchovný.

Jeho nedožité kňazské výročie – zlaté jubileum si pripomenieme na prvý piatok v mesiaci na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 7. júna 2024 pri rannej svätej omši o 6.30 h. vo farskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Solivare.

Verný Bohu i Cirkvi, slúžil Božiemu ľudu Košickej arcidiecézy požehnaných 48 rokov kňazskej služby. Ďakujeme mu za jeho duchovné a otcovské srdce, veľkodušnosť, obetavosť a vzor vernosti Kristovho kňaza.

Máme nádej v Božie prisľúbenia lebo Boh je verný. Prosme ho, aby vo svojom milosrdenstve prijal svojho služobníka kňaza Jozefa medzi svojich verných i svojich oslávenýcha nech je naším mocným orodovníkom v nebi.

Prosím kňazov rodákov pochádzajúcich zo solivarskej farnosti a kňazov, ktorí pôsobili ako kapláni pri otcovi kanonikovi, aby v duchu kňazskej spolupatričnosti za neho odslúžili svätú omšu. Ďakujem!

Spomeňme si v týchto dňoch, ale aj mimo nich na otca kanonika Mons. Jozefa Šechného pri svätých omšiach, osobných modlitbách alebo podľa možností aj pri mieste jeho posledného odpočinku. Máme mu byť za čo vďační.

Bože, svojho nehodného služobníka Jozefa – kňaza, si povolal do kňazskej služby, ustanovil si ho za správcu Tvojich tajomstiev a duchovného otca našej farnosti, prosíme Ťa, aby v Tvojom milosrdenstve, v ktoré dúfal, mal blažený pokoj a za odmenu ho pripočítaj k zboru Tvojich vyvolených v nebeskom kráľovstve.

Svätý Jozef, robotník a svätý Ján Mária Vianney, patrón kňazov – orodujte za neho!

// Tomáš Kolárik