Betlehemské svetlo 2016

Malý plamienok, odpálený v Bazilike Narodenia Pána, sa odovzdáva osobným odpálením plamienka zo sviečky na sviečku, z ruky do ruky. Všetky tieto svetielka majú svoj pôvod v tom prvom, počiatočnom, a je priam až neskutočné, že sa dostanú k miliónom ľuďom v Európe i na Slovensku, že dokážu v človeku vznietiť prejav ľudskej lásky a spolupatričnosti.

Svetlo pokoja a mieru z Betlehema je krásny symbol, aby sme vytvárali pokoj a mier v našom vnútri, v našich životoch i v našom okolí. Každé odpálenie svetielka odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoj a porozumenie šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla.

Táto akcia nesie v sebe obrovskú energiu, ktorá vie podmaniť celého človeka a pritiahnuť mnohých ľudí. A je úžasné že práve skauti majú možnosť sa podieľať na takejto krásnej tradícií. Inak tomu nebolo ani tento rok v našej farnosti, kedy skauti 33. zboru Ordo Salinae na Štedrý deň v dopoludňajších hodinách roznášali svetlo pokoja, radosti a lásky v našej farnosti.

Fotografie si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.

Betlehemské svetlo