Celodiecézna odpustová slávnosť v Obišovciach 2015

V dňoch 3.-4.X.2015 sa v Obišovciach konala Celodiecézna odpustová slávnosť v diecéznom Sanktuáriu Ružencovej Panny Márie.

Pozrite si fotografie:

* v našom archíve
* na stránke farnosti

Tí, ktorí sa nemohli zúčastniť odpustovej slávnosti alebo by si ju chceli pozrieť znovu, majú možnosť pozrieť si ju zo záznamu Slovenskej televízie na tomto odkaze.

Celodiecézna odpustová slávnosť