Celodiecézna odpustová slávnosť v Obišovciach 2016 – fotografie

Prejsť Bránou milosrdenstva v diecéznom sanktuáriu a zúčastniť sa duchovného programu počas prvej októbrovej soboty a nedele , umožňovala tradičná arcidiecézna púť k Ružencovej  Panne Márii  v Obišovciach.

Program začal v popoludňajších hodinách fatimskou sobotou , modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu a pokračoval  samostatnými katechézami či koncertami pre najmenších, mladých,  manželov žijúcich v spoločných rodinách  či rozvedených.

Aj v nedeľu pokračoval program už od skorých ranných hodín, sväté omše, modlitba svätého ruženca.  Záverom tejto púte bola slávnostná svätá omša, na ktorú privítal viac než štyri tisícky pútnikov pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč, ktorý vo svojej homílii  uviedol, že ruženec zjednocuje a je tvorcom pokoja.

Fotografie si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.

Celodiecézna odpustová slávnosť