Duchovná obnova pre seniorov 2012

Dňa 25. septembra sa vo farskej sále uskutočnila jednodňová duchovná obnova organizovaná Združením Kresťanských seniorov – Solivar, pod záštitou otca kanonika.

Tento deň bol pre prítomných naplnený duchovným povzbudením. V pútavých prednáškach vdp. kaplána Štefana Osloviča, p. farára Mareka Kreheľa a otca kanonika Jozefa Šechného mohli prítomní seniori precítiť vnútorné uspokojenie a pocit ich potreby v rodine, cirkvi a spoločnosti.

Témy prednášok otvárali priestor na rozjímanie a zamýšľanie sa nad sebou s možnosťami usmernenia svojej aktivity hlavne v rodine pri výchove najmladšej generácie a vo farskom spoločenstve. Taktiež o poslaní a dôležitosti modlitby v našom živote.

Fotografie si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.

Duchovná obnova pre seniorov