Naše pôstne putovanie v roku 2016

Býva zvykom v našej farnosti cez pôstne obdobie putovať. Inak tomu nebolo ani tento rok. Pri príležitosti Roku Božieho milosrdenstva nás naši duchovní otcovia aj tento rok pozvali putovať po kostoloch zasvätených práve Božiemu milosrdenstvu.

1. pôstna púť – Železník

Na I. pôstnu nedeľu sa v popoludňajších hodinách konala naša prvá pôstna púť. Tentokrát naše kroky smerovali do Železníka, do farnosti Kračúnovce. Našim duchovným sprievodcom bol p. kaplán Pavol Fedorko, ktorý aj pôsobil v tejto farnosti. Znova sme sa v hojnom počte stretli aj s pútnikmi z farnosti Svinia a spolu s domácimi farníkmi sme sa spoločne zamýšľali nad jednotlivými zastaveniami krížovej cesty, ktorá bola zameraná na manželstvo. Po nej sme pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou ďakovali a prosili o milosti do nášho života a taktiež nechýbala ani Korunka  k Božiemu milosrdenstvu.

Po skončení sme si mohli v tomto kostolíku uctiť aj relikvie, ktoré sú na oltári – sv. sestry Faustíny a sv. Jána Pavla II. 
Fotografie

Naše pôstne putovanie

2. pôstna púť – Svinia

Aj keď nám počasie na II. pôstnu nedeľu príliš neprialo, predsa mnohí prišli – bolo nás 120 – a tak sme mohli spoločne s pánom kaplánom Štefanom mohli vyraziť na ďalšiu púť. Tentokrát sme smerovali k našim tohtoročným spolupútnikom do farnosti Svinia.

Z rozhodnutia otca arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera sa v našej arcidiecéze otvorili Brány milosrdenstva okrem katedrály sv. Alžbety v Košiciach aj v iných kostoloch. Jednou z nich je aj kostol v tejto farnosti. Určite po jej prejdení  nie jedného z nás nadchol nádherný chrám, ktorého centrom je práve Božie milosrdenstvo.

Na začiatku pobožnosti nás privítal správca farnosti vdp. Juraj Valluš. Pokračovali sme krížovou cestou, ktorá bola zameraná na povolania. Kde sme sa spoločne zamýšľali a pripomenuli si pri jednotlivých zastaveniach krížovej cesty, že každý človek, nech už je jeho povolanie akékoľvek, je pre náš každodenný život veľmi dôležité.
Fotografie

Pôst

3. pôstna púť – Teriakovce

Bola 3. pôstna nedeľa – 28. február – a my pútnici solivarskej farnosti sme sa opäť vydali na púť tentoraz, ani nie ďaleko. Našou zastávkou bola filiálna obec Teriakovce. Našim duchovným sprievodcom bol p. kaplán Pavol Vandžura. Znova sme sa stretli s pútnikmi z farnosti Svinia a tak sme spoločne sa zúčastnili na krížovej ceste. A neskôr pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou pri modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva. Takto duchovne prežitou krížovou cestou sme sa mohli stretnúť s Ježišom a s Pannou Máriou, poznávať tajomstvo Božieho milosrdenstva, učiť sa kontemplovať Boha v našom každodennom živote.

Pri východe z kostola pre pútnikov šikovné gazdinky napiekli množstvo zákuskov, ktorým potešili nie jedného prítomného.
Fotografie

Pôst