Polnočná sv. omša – farský kostol 2016

Vianočná noc – 24.decembra  – je noc plná radosti a svetla. Prorok Izaiáš ohlasoval: Ľud čo kráča vo tmách uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine temnôt, zažiari svetlo. Toto proroctvo sa naplnilo narodením Ježiša v Betleheme. Pastierov v tú noc ožiarila Pánova sláva. Tej noci anjeli spievali a oznamovali pastierom: Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.

Túto veľkú radosť sme prežívali aj v našom farskom kostole. Kedy sme spoločne slávili polnočnú svätú omšu Ježišovho narodenia. Hlavným celebrantom bol Mons. Jozef Šechný, kanonik, dekan-farár.

Fotografie si môžete pozrieť po kliknutí na tento odkaz alebo na obrázok nižšie.

Polnočná sv. omša